Szukaj

.

Ryga: nowi lektorzy i akolici

W katedrze w Rydze odbyło się ustanowienie w posłudze nowych lektorów i akolitów. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że do tej pory na Łotwie świeckich akolitów, czyli nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, było niewielu, a lektorów w ogóle nie ustanawiano, poza wyjątkiem posług przewidzianych w formacji do kapłaństwa.

Tadeusz Cieślak SJ – Łotwa

Nowych lektorów jest czworo, a akolitów ośmioro. Co ciekawe, większość z nich to kobiety od lat zaangażowane w duszpasterstwo. W przypadku akolitów jest

to o tyle istotne, że pięć z nich – w tym dwie siostry zakonne – pełni funkcję kapelanów w szpitalach. W łotewskim systemie prawnym bowiem państwowa funkcja kapelana – zarówno w szpitalu, wojsku czy więzieniu – nie jest koniecznie związana z przynależnością do stanu duchownego i dotyczy to także kapelanów katolickich. Biorąc pod uwagę powtarzające się ostatnio epidemiologiczne lockdowny w ośrodkach zdrowia, akolitat daje takim kapelanom zatrudnionym w szpitalach większe możliwości posługi chorym. Pozostali akolici oraz lektorzy będą pomagać w duszpasterstwie parafialnym.

Jak wiadomo, dopuszczenie kobiet do posług lektoratu i akolitatu zostało przewidziane w papieskim motu proprio „Spiritus Domini” z 2021 r. Jest to ważne w momencie znaczącego spadku liczby powołań kapłańskich. W tym sezonie nie przyjęto żadnego nowego kandydata do ryskiego wyższego seminarium duchownego, które kształci księży dla całej Łotwy.

22 sierpnia 2022, 11:08