Szukaj

Papież Franciszek w katedrze w L'Aquili Papież Franciszek w katedrze w L'Aquili  (Vatican Media)

L’Aquila: mocne orędzie Papieża o przyjęciu cierpienia

„Papież wzywa nas do przeżywania doświadczenia spotkania z tymi, którzy cierpią z powodu wojny lub innych tragedii życia codziennego” – tak skomentował wczorajsze przesłanie Papieża w stolicy Abruzji ks. Daniele Pinton, dyrektor Instytutu Nauk Religijnych Fides et Ratio w L'Aquili. Podkreśla, że wizyta Franciszka była świadectwem miłości, świadectwem ojca, który w wymiarze powszechnym przekazał orędzie miłosierdzia i pokoju papieża Celestyna V.

Vatican News

Duchowny zaznaczył, że cierpienie przeżyte w wyniku trzęsienia ziemi, o którym mówił Ojciec Święty było podtrzymywane poprzez przyjaźń i solidarność wielu narodów. Zaznaczył, że wobec dramatu Ukrainy oraz innych miejsc dotkniętych wojną odpowiedzią chrześcijanina powinna być postawa konkretnej bliskości.

ks. Pinton: trzeba mieć odwagę przyjąć przebaczenie

„Jest to zobowiązanie, do którego wszyscy jesteśmy powołani, w sensie przeżywania tej dynamiki w różnych aspektach i wymiarach. Aby miłosierdzie zostało zrozumiane, musi być najpierw przyjęte: musimy mieć odwagę przyjęcia przebaczenia, odwagę bycia pojednanym i z tą siłą będziemy mogli przebaczyć innym – zaznaczył ks. Pinton. – Przesłanie miłosierdzia jest bardzo mocne dzisiaj, w tym czasie, kiedy używamy języków, które nie mają nic wspólnego z miłosierdziem. Mam na myśli doświadczenie wojny lub dynamikę zachowań, z jaką odnosimy się na co dzień do innych, w których jeden przeważa nad drugim... Miłosierdzie natomiast jest przesłaniem Ewangelii, z którym jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie wszędzie i w każdym momencie naszego życia.“

29 sierpnia 2022, 13:57