Szukaj

Kard. Giuseppe Petrocchi, arcybiskup L'Aquila Kard. Giuseppe Petrocchi, arcybiskup L'Aquila 

Kard. Petrocchi: L’Aquila była ukrzyżowana, ale zmartwychwstaje

Arcybiskup L’Aquilii, stolicy Abruzji, którą Papież odwiedzi w najbliższą niedzielę zwraca uwagę, że miasto jest obecnie wielkim placem budowy po zniszczeniach spowodowanych trzęsieniem ziemi. Trwa odbudowa domów, pomników, zabytków oraz obiektów użyteczności publicznej. Oprócz podnoszenia z ruin materialnej infrastruktury trwa odbudowa wspólnoty eklezjalnej i obywatelskiej, ponieważ kataklizm spowodował pęknięcia w umysłach, sercach i relacjach.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Kard. Giuseppe Petrocchi zauważa, że L’Aquila stała się miastem ukrzyżowanym, ale pojawiają się znaki zmartwychwstania. Miasto tworzy wspólnotę doświadczoną przez cierpienie, ale patrzącą z nadzieją w przyszłość. Według hierarchy Papież Franciszek ubogaci „Odpust Celestyński” swoim nauczaniem i nada mu wymiar powszechny. Rozwinie to, co przed wiekami zostało zasiane przez Papieża, Piotra z Morrone, rozszerzy zasięg odpustu z wymiaru lokalnego na wymiar globalny, dotykający bolesnych ran dzisiejszego świata.

Kard. Petrocchi: pokój potrzebuje etycznego nawrócenia

„Papież Franciszek wiele razy podkreślał, że pokój ma swoje źródło w miłosierdziu i wzrasta dzięki sprawiedliwości. A zatem temat miłosierdzia jest podstawowy i stanowi klucz do otwarcia drzwi dla pokoju. Bez miłosierdzia pokój pozostaje jedynie dążeniem i aspiracją, które są trudne do nadania im konkretnego kształtu – podkreślił kard. Petrocchi. – Bez miłosierdzia ryzykujemy utknięcie w przemówieniach i deklaracjach. Oczywiście wszystkie aspekty działań dyplomatycznych są potrzebne i należy je podejmować, ale one nie wystarczą. Potrzebny jest rodzaj etycznego nawrócenia dotykającego serc tych, którzy decydują o losie narodów ogarniętych konfliktami. Trzeba, aby miłość była pojmowana także jako zdolność odpowiadania dobrem na zło i przeważyła nad różnymi formami odreagowywania, którymi kierują egoizmy i dążenie do postawienia na swoim za wszelką cenę.“

26 sierpnia 2022, 15:23