Szukaj

Jasnogórska nowenna przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej Jasnogórska nowenna przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej 

Jasnogórska nowenna przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej

Na Jasnej Górze trwają duchowe przygotowania do obchodzonej 26 sierpnia uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. To jedyne święto maryjne, przed którym przeżywana jest nowenna. Składają się na nią głównie wieczorne Msze św. ze specjalnymi okolicznościowymi rozważaniami, w których uczestniczą również wierni z Częstochowy przybywający w pielgrzymkach pieszych.

Izabela Tyras – Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

Ks. prof. Janusz Królikowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego przypomina o jednoczącym Polaków charakterze święta Matki Bożej Częstochowskiej, co wiąże się także z tradycją, z której ono wyrosło. Nowenna i uroczystość mają przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach naszej Ojczyzny: „W okresie rozbiorów, przez cały XIX wiek Jasna Góra jednoczyła Polaków i właśnie już pod koniec tego czasu mamy intensywne starania, o to, by to święto wprowadzić. Polska niepodległa po 1920 r. to święto Matki Bożej Częstochowskiej przyjęła jako punkt odniesienia nie tylko dla życia wspólnot kościelnych, diecezji, ale podjęła jego wymiar narodowy, który jest kontynuowany”.

Tegorocznym kaznodzieją nowennowym jest warszawski biskup pomocniczy Michał Janocha. Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego zauważył, że Jasna Góra choć jest miejscem spotkania z Matką Bożą w wymiarze osobistym, najbardziej intymnym, bo taka jest nasza wiara, to jednocześnie jest spotkaniem wspólnotowym z historią, z dziejami, ze współbraćmi, z tą rzeczywistością, którą nazywamy narodem.
Przypomniał, że „Maryja łączy Wschód i Zachód”, co ma szczególną wymowę wobec toczącej się wojny.

„Choć sama ikona odwołuje nas do Ziemi Świętej, to jej geneza jest wschodniochrześcijańska, bo z Bożej Opatrzności znalazła się w Polsce czyli na Zachodzie, gdzie przywiózł ją książę Opolczyk z zamku w Bełzie, na terenie dzisiejszej Ukrainy – mówi bp Janocha. – Wcześniej być może była w Kijowie lub w któryś z ważnych grodów ruskich, tam gdzie dzisiaj jest straszliwa wojna. Trudno więc o tym zapomnieć i nie błagać o kres tej wojny i o wolność dla Ukrainy”.

W czasie nowenny na Jasną Górę przybywają kolejne pielgrzymki piesze, również diecezjalne. Dotarły już np. kompanie opolska i gliwicka. Przybyło wiele mniejszych a także pielgrzymki rowerowe. Wszyscy wciąż błagają o pokój.

Kolejny pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze rozpocznie się w środę. W sumie na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej przyjdzie ponad 80 pielgrzymek.

Relacja z Jasnej Góry
21 sierpnia 2022, 11:29