Szukaj

Biskupi Panamy: musimy promować godność rodziny Biskupi Panamy: musimy promować godność rodziny  (Vatican Media)

Biskupi Panamy: musimy promować godność rodziny

Katoliccy biskupi Panam apelują, by ludzie dzięki wierze umacniali swoje rodziny, gdy społeczeństwo ulega ubóstwu, nierówności i przemocy. „Społeczeństwo i państwo muszą stosować środki, które zagwarantują rozwój, wzrost i dojrzałość każdego w rodzinie” – oświadczyli duchowni.

Radio Watykańskie

Pomimo pozytywnego wzrostu gospodarczego, w Panamie istnieje nadal przepaść między bogatymi a biednymi oraz między wsią i miastem. Wiele dzieci nie chodzi do szkoły. Choć według Banku Światowego sytuacja uległa poprawie od 2021 r. to deficyt budżetowy i zadłużenie nadal są wysokie. Wczoraj odbyły się protesty przeciwko wysokim kosztom życia i korupcji.

Pandemia spowodowała także wzrost przemocy. W ubiegłym roku w wyniku zgłoszonych przypadków przemocy domowej zmarło kilkanaście kobiet. Kraj stoi również w obliczu rozlewu krwi związanej z działaniem gangów, które wydają się wymykać spod kontroli władzy. Nie brakuje handlu narkotykami.

W tej sytuacji biskupi Panamy zachęcili wiernych do mobilizacji w trosce o rodziny. Podkreślili też jej wyjątkową rolę w społeczeństwie i konieczność ochrony z ramienia państwa. „Trzeba chronić, bronić i promować godność i integralność rodziny, stosując środki polityczne, ekonomiczne, społeczne i prawne, które gwarantują rozwój, wzrost i dojrzałość każdego jej członka” – stwierdzili biskupi.

Wobec nierówności ekonomicznych duchowni ubolewają, że wiele rodzin jest od dziesięcioleci zmuszonych żyć w ubóstwie, bez praw do godnego życia, dobrej edukacji, bezpiecznych warunków mieszkaniowych i humanitarnej opieki zdrowotnej. Piętnują przemoc będącą często wynikiem biedy.

Hierarchowie zaapelowali o współpracę wielu sektorów i wszystkich ludzi dobrej woli w budowaniu państwa zapewniającego panamskiej rodzinie stabilność „ekonomiczną, społeczną i emocjonalną”. Zapewnili też o swoim towarzyszeniu. „Będziemy nadal chodzić razem i pośród naszych wspólnot dzieląc ich trudności i nadzieje, poruszeni Ewangelią miłości i sprawiedliwości”.

13 lipca 2022, 15:08