Szukaj

Kard. Grech z wizytą synodalną w Libanie Kard. Grech z wizytą synodalną w Libanie 

Kard. Grech z wizytą synodalną w Libanie

Kard. Mario Grech przebywa z wizytą synodalną w Libanie. Sekretarz generalny Synodu Biskupów m.in. rozmawiał z patriarchami i biskupami, którzy spotkali się w Bkerke.

Radio Watykańskie

W obecności nuncjusza apostolskiego w Libanie i biskupów maronickich, którzy przybyli z diaspory na swój doroczny synod, maltański kardynał rozpoczął od przywołania wielowiekowej tradycji synodalnej Kościołów Wschodu: „Zawsze wybierały one synodalność jako uprzywilejowany wyraz i strukturę komunii wewnątrz każdego z nich (wymiar wewnątrzkościelny) i między nimi (wymiar międzykościelny)”, co znajduje swoją pełnię w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego”.

Sekretarz generalny Synodu przypomniał kilka faktów historycznych. Struktury komunii rozwijały się na Wschodzie, począwszy od II wieku, i wyrażały się w synodach prowincjalnych, inspirowanych przez synod Kościoła w Jerozolimie, zwany synodem apostolskim (Dz 15), zanim doszły do struktury patriarchalnej, statusu wszystkich Kościołów Wschodu od VI wieku i urzeczywistnienia komunii międzykościelnej.

Jak zaznaczył kard. Grech, tradycja synodalna jest wspólna dla wszystkich Kościołów patriarchalnych na Wschodzie, zarówno katolickich, jak i prawosławnych. „To tysiącletnie doświadczenie może być inspiracją dla niektórych aspektów, które należy wykorzystać w synodalności Kościoła rozsianego po całym świecie. Może też sprzyjać zbliżeniu między Kościołem katolickim a Kościołami prawosławnymi w kwestii komunii i ewolucji struktur kościelnych” – podkreślił duchowny.

W 25-lecie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Nowa nadzieja dla Libanu (1997) i 10 rocznicę publikacji adhortacji Benedykta XVI Kościół na Bliskim Wschodzie (2012), maltański duchowny stwierdził, że z zadowoleniem należy przyjąć dokumenty i działania, które są recepcją dwóch synodów: nadzwyczajnego zgromadzenia Synodu Biskupów, które odbyło się w 1995 r. w Rzymie, a także zgromadzeniem Kościoła katolickiego na Wschodzie w 2010 r.

Przewodniczący Episkopatu Malty odniósł się także do wyzwań dialogu międzyreligijnego. „Chrześcijanie dzielą życie Żydów od ponad dwóch tysięcy lat, a muzułmanów od ponad 14 wieków. Ten dialog życia, ze wszystkimi dobrymi doświadczeniami i chwilami, a także pomimo wszystkich nieszczęśliwych doświadczeń naznaczonych prześladowaniami i męczeństwem, jest szkołą, z której codziennie trzeba wyciągać nowe wnioski”.

Kard. Mario Grech przebywać będzie w Libanie do 6 czerwca.

03 czerwca 2022, 14:23