Szukaj

Ukraińska Cerkiew domaga się potępienia ruskiego miru jako herezji Ukraińska Cerkiew domaga się potępienia ruskiego miru jako herezji  (AFP or licensors)

Ukraińska Cerkiew domaga się potępienia ruskiego miru jako herezji

Prawosławna Cerkiew Ukrainy domaga się potępienia przez Kościół prawosławny ideologii ruskiego miru i pociągnięcia do odpowiedzialności moskiewskiego patriarchy. Zdaniem ukraińskich biskupów propagowana przez Cyryla ideologia jest przejawem herezji entofiletyzmu, według której w myśleniu i trosce o Kościół wywyższa się określony naród. Została ona potępiona przez prawosławny Sobór Konstantynopolitański w 1872 r.

Vatican News

Decyzję w tej sprawie podjął obradujący w tym tygodniu w Kijowie synod ukraińskiej Cerkwi. Upoważnił on metropolitę kijowskiego Epifaniusza do wystąpienia z formalnym wnioskiem w tej sprawie zarówno do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola, jak i zwierzchników lokalnych Kościołów prawosławnych. Domagając się pozbawienia Cyryla godności patriarchy, biskupi przypominają o jego poparciu dla rosyjskiej agresji, która powoduje ofiary w ludziach i zniszczenia.

Odnosząc się do decyzji synodu, metropolita Epifaniusz przypomniał, że Ukraina płaci dziś ogromną cenę za swą wolność. Żołnierze walczą na linii frontu, a obowiązkiem biskupów jest skonfrontować się z ideologią ruskiego miru, która z prawosławnego punktu widzenia jest herezją. „Cyryl Gundiajew jest współtwórcą i propagatorem tej ideologii” – oświadczył metropolita Epifaniusz. Dlatego powinien zostać potępiony, jeśli nie wyrzeknie się tej herezji i nie przyniesie owoców skruchy.

Zwierzchnik ukraińskiej Cerkwi poinformował, że w tej sprawie zwrócił się już do patriarchy Bartłomieja i zwierzchników innych Kościołów prawosławnych. „Nie może przecież trzymać Eucharystii i pastorału ten, którego ręce są splamione krwią ofiar rosyjskiego wojska i który sam pobłogosławił tę masakrę” – napisał zwierzchnik Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. 

27 maja 2022, 14:45