Szukaj

Bł. Ks. Justyn Russolillo Bł. Ks. Justyn Russolillo  

Ks. Russolillo – apostoł powszechnego wezwania do świętości

Jutro zostanie kanonizowany bł. Justyn Maria Russolillo, kapłan pochodzący z diecezji Pozzuoli, nazywany popularnie „świętym z Pianury”. Urodził się 1891 roku na obrzeżach Neapolu. W dniu swoich święceń w dniu 20 września 1913 roku złożył uroczysty ślub założenia zgromadzenia zakonnego oddanego kultowi, służbie oraz promocji Bożych powołań do wiary, kapłaństwa i świętości. Z tej inspiracji zrodziły się zgromadzenia zakonne powołaniowców. Zmarł 2 sierpnia 1955 roku.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

ks. Justyn Russolillo poświęcił swoje życie młodym wezwanym przez Boga do bycia kapłanami i zakonnikami. o. Giacomo Capraro, postulator w jego procesie kanonizacyjnym przyznaje, że postać przyszłego świętego jest znakiem nadziei dla Neapolu i jego dzielnicy Pianura, gdzie przyszłość wielu młodych ludzi jest zagrożona przez zorganizowaną przestępczość.

o. Capraro: święci są blaskiem chwały Boga

„Ks. Justyn Russolillo, kapłan diecezji Pozzuoli, przejdzie do historii jako apostoł powołań. Jednocześnie jednak można go określić jako apostoła powszechnego uświęcenia. Jego relacja z bliźnimi miała dwojaki cel. Formowanie świętych było podstawą jego relacji z bliźnim: święty - mówił - jest arcydziełem Boga, blaskiem chwały Pana. Jest też inny cel: formacja kapłanów. Kapłan – mówił ks. Justyn - jest Bożym sługą w tworzeniu świętych. Spędzał każdy swój dzień, zwłaszcza w latach 1913-1920, wśród młodzieży, aby uświadomić jej godność każdego powołania. I zaszczepić w ich młodych sercach zobowiązanie do wierności, bycia wsparciem dla społeczeństwa, które właśnie potrzebuje młodych ludzi. Ks. Justyn pisał do seminarzystów i mówił: «Uczcie się pilnie! Nie tracicie czasu, ponieważ ucząc się, lepiej zrozumiecie, jak rozwija się społeczeństwo. A potem, dzięki inteligencji, staniecie się częścią procesu rozwoju, aby w inteligentny sposób służyć zmieniającemu się społeczeństwu»”.“

14 maja 2022, 15:51