Szukaj

Kościół na Światowym Forum Ekonomicznym Kościół na Światowym Forum Ekonomicznym 

Kościół na Światowym Forum Ekonomicznym

Na zakończonym dziś Światowym Forum Ekonomicznym w Davos debatowano nad skutkami jakie dla gospodarki przyniosła pandemia oraz wojny w różnych miejscach kuli ziemskiej, szczególnie ta na Ukrainie. Nowością w tym roku był udział w spotkaniu wspólnot religijnych, w tym Kościoła katolickiego. „Prowadzi nas nauczanie Franciszka, sukcesywnie działamy na wielu polach” – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Leonir Chiarello, przełożony generalny Misjonarzy Skalabrynianów.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan, Mario Galgano – Davos

Tegoroczna edycja Forum poruszyła osiem podstawowych tematów: klimat i przyroda, sprawiedliwsza ekonomia, technologia i innowacje, miejsca pracy i umiejętności, efektywny biznes, zdrowie i opieka sanitarna, współpraca globalna oraz społeczeństwo i sprawiedliwość.

Kościół, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, jest już zaangażowany w różne kwestie rozpatrywane na Forum. O priorytetach oraz o przykładach jego działaniach mówił uczestnikom spotkania o. Leonir Chiarello. „Przyświeca nam w Kościele perspektywa zaproponowana przez Papieża Franciszka w Laudato si’ i Fratelli tutti, dotycząca troski o środowisko i promowania gospodarki bardziej włączającej społecznie. Organizacje katolickie i zgromadzenia zakonne tworzą programy m.in. na rzecz tworzenia miejsc pracy, rozwoju, edukacji i opieki zdrowotnej” – relacjonował swoje wystąpienie o. Chiarello.

Milionom migrantów towarzyszą programy Kościoła

„Jako misjonarze, jesteśmy zaangażowani w programy tworzenia miejsc pracy dla migrantów i uchodźców we współpracy z sektorem prywatnym i Funduszem Solidarności Globalnej. Przykładem sukcesu na tym polu jest historia Kolumbijki, która wiele lat spędziła w Wenezueli. Dzięki naszemu wsparciu stworzyła fabrykę zabawek na granicy Kolumbii, Wenezueli i Cucuty, aby zapewnić pracę grupie migrantek. Obecnie to bardzo dobrze prosperujący biznes. Podobnie jak jej, milionom migrantów i uchodźców towarzyszą programy przyjmowania, ochrony, promocji i integracji, rozwijane na całym świecie przez Kościół. Jest to przykład udanej międzynarodowej współpracy między Kościołem i sektorem prywatnym. Powstały miejsca pracy i promowana jest gospodarka, w której miejsce mają wszyscy, w tym migranci i uchodźcy.“

W aktualnym kontekście pandemii Covid-19 i wojen w wielu krajach, szczególnie inwazji Rosji na Ukrainę, o. Chiarello podkreślił znaczenie budowania porozumienia i wspólnej agendy w celu zajęcia się najpilniejszymi problemami. Konieczne jest wdrażanie polityki oraz programów, o których rozmawiano podczas Forum. Ważne jest zwłaszcza uzgodnienie mechanizmów współpracy międzynarodowej i współodpowiedzialności. „Jednym słowem, oczekujemy od Forum rezultatów” – podkreślił o. Chiarello.

Przedstawiciele biznesu wyrazili wielkie uznanie dla zaangażowania Kościoła jako „globalnego partnera solidarności”, jak powiedział dyrektor generalny międzynarodowego koncernu Unilever Alan Jope. Dodał on, że ważne jest, aby firmy międzynarodowe i duże korporacje wzięły na siebie część odpowiedzialności i zaangażowały się w działania na rzecz lepszego świata.

W Forum wzięły udział także siostry zakonne. Marta Guglielmetti, dyrektor operacyjna Globalnego Funduszu Solidarności, przypomniała zebranym, że na całym świecie jest około miliona zakonnic, zakonników i księży, którzy zajmują się najsłabszymi. Wśród potrzebujących są przede wszystkim migranci, uchodźcy i wewnętrzni prześiedleńcy. Udzielanie im pomocy oznacza „ucieleśnienie odważnego przywództwa, które jest nam potrzebne do globalnej odbudowy po pandemii”.

Sektor prywatny chciał nas słuchać

„Zabieramy stąd piękne doświadczenie partnerskiego słuchania. Sprowadzenie tych, którzy zwykle nie przyjeżdżają do Davos, a którzy są głosem ludzi z marginesu społeczeństwa, było korzystnym posunięciem. Podczas spotkania można było naprawdę poczuć chęć osób z sektora prywatnego do odpowiedzenia na pytanie, w jaki sposób mogą mieć większy wpływ na społeczeństwa, w których działają, na integrację społeczną, a także na troskę o środowisko i zmiany klimatyczne. Odpowiedzi, których tu udzielono, nie zmienią sytuacji z dnia na dzień, ale zainspirowały ich do spojrzenia na swoje działania w inny sposób i do wprowadzenia nowych, innowacyjnych pomysłów.“

26 maja 2022, 13:57