Szukaj

Abp Charles Scicluna Abp Charles Scicluna  (Vatican Media)

Abp Scicluna: biskupi nie mają żadnej wymówki

Wprowadzanie w życie norm przewidzianych w liście apostolskim Vos estis lux mundi nie zależy od dobrej woli biskupa. Jest to wymóg prawny ustanowiony przez Papieża Franciszka i zadaniem nuncjuszy jest przypominać biskupom o wynikających stąd zobowiązaniach – mówi abp Charles Scicluna, drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary. Wczoraj minęły trzy lata od promulgowania tego dokumentu, którym Ojciec Święty zaostrzył walkę z nadużyciami w Kościele.

Vatican News

Abp Scicluna przyznał, że po trzech latach można się pytać o skuteczność tych nowych norm. Nie zostały w tej dziedzinie przeprowadzone ogólnokościelne badania i nie dysponujemy też dokładnymi danymi liczbowymi. Wiadomo jednak, że ustanowione przez Papieża prawa zostały szeroko wprowadzone w życie i wiele diecezji utworzyło już na przykład punkty, do których mogą się zgłaszać pokrzywdzeni. Niekiedy proces ten mógł być spowolniony przez pandemię. W takich przypadkach obowiązkiem nuncjuszy jest przypominać biskupom o ich obowiązkach – dodaje maltański arcybiskup w wywiadzie dla dziennika La Croix.

Zdaniem abp. Scicluny biskupom nie brakuje dobrej woli, a co najwyżej świadomości wagi tego problemu. Podkreśla on zarazem, że do skutecznej walki z wykorzystywaniem powinny skłaniać nie tylko normy prawne, ale także oczekiwania ze strony wiernych, którzy chcą, aby Kościół na szczeblu lokalnym zachowywał się w sposób odpowiedzialny.
 

10 maja 2022, 14:50