Szukaj

Generał franciszkanów w Wielkim Tygodniu odwiedza Ukrainę Generał franciszkanów w Wielkim Tygodniu odwiedza Ukrainę 

Generał franciszkanów w Wielkim Tygodniu odwiedza Ukrainę

Generał zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów jest aktualnie w drodze na pogranicze rumuńsko-ukraińskie oraz polsko-ukraińskie, gdzie zamierza odwiedzić żyjących w tych krajach współbraci, spotkać się z uchodźcami oraz przekazać im konkretną pomoc zebraną w prowincjach zakonnych całego świata. O. Massimo Fisarelli zwraca uwagę, że szczególnie trudna jest sytuacja franciszkanów w Konotopie na wschodzie Ukrainy. Miasto jest otoczone przez Rosjan, panuje głód i strach, brakuje światła i jest zimno.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Generał zakonu Braci Mniejszych będzie uczestniczył również w modlitwach w intencji pokoju na Ukrainie.

O. Fusarelli o międzyreligijnej modlitwie o pokój

„Wieczorem spotkamy się w miejscowości Suczawa, na granicy między Rumunią i Ukrainą, przynajmniej z trzynastoma przedstawicielami delegacji reprezentujących różne religie. Oprócz mnie będą obecni m.in. emerytowany arcybiskup Canterbury Rowan Williams, dwóch metropolitów prawosławnych oraz przedstawiciele judaizmu, islamu, buddyzmu, hinduizmu oraz religii sikhów. Jutro rano złożymy wizytę uchodźcom na Ukrainie, a następnie o drugiej po południu podejmiemy międzyreligijną pielgrzymkę solidarności z narodem ukraińskim. Każdy z nas wygłosi trzy krótkie przesłania na temat pokoju, przyjaźni oraz niesienia pocieszenia podczas wojny. Będzie to spotkanie przedstawicieli różnych religii w duchu przyjaźni, czyli ukazanie, że chcemy być razem przeciwko wszelkiej logice wojny – podkreślił o. Fusarelli. –To taki mały znak, który czujemy, że jest bardzo ważny. Spotkanie organizuje stowarzyszenie z Jerozolimy zrzeszające osoby pochodzące z religii żydowskiej, które jest bardzo bliskie naszemu duchowi franciszkańskiemu, promującemu pokój w naszych miejscach, szczególnie w Asyżu. Święty Franciszek przekracza wszystkie bariery.“

11 kwietnia 2022, 15:10