Szukaj

Jan Pawel II na Malcie Jan Pawel II na Malcie 

17. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Dzisiaj przypada 17. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Odszedł do wieczności 2 kwietnia o godzinie 21.37. Podczas swojego pontyfikatu Papież Polak był na Malcie trzy razy: po raz pierwszy w dniach od 25 do 27 maja 1990 roku. Odwiedził wtedy również sanktuarium maryjne Ta’Pinu, w którym modli się dzisiaj Franciszek.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Podczas pobytu w tym miejscu św. Jan Paweł II homilię poświęcił rodzinie. Powiedział wtedy m.in. „Często niestety zdarza się, że jednostki i całe rodziny tak bardzo są pochłonięte przez rozliczne troski życia codziennego, iż nie mają czasu zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na swoje życie w perspektywie duchowej i odkryć na nowo prawdę swego powołania. Jest to wielki dramat, jakże bowiem bez ducha modlitwy i medytacji możemy dostrzec Bożą wolę wobec nas, zwrócić się ku Niemu z posłuszeństwem i miłością, a dzięki temu zaznać szczęścia i pokoju, dla którego On nas stworzył”.

02 kwietnia 2022, 16:23