Szukaj

Światowa Rada Kościołów potępia rosyjską inwazję na Ukrainę Światowa Rada Kościołów potępia rosyjską inwazję na Ukrainę 

Światowa Rada Kościołów potępia rosyjską inwazję na Ukrainę

Światowa Rada Kościołów potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę i zaapelowała o natychmiastowe zaprzestanie przemocy. Część jej członków domaga się także wydalenia z rady Patriarchatu Moskiewskiego i jego zwierzchnika. Ich zdaniem działania Cyryla stoją w sprzeczności z misją tej organizacji i zagrażają jedności chrześcijan, a jego poparcie dla wojny rozpętanej przez Władimira Putina kompromituje jego samego i Rosyjski Kościół Prawosławny.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Wokół okrągłego stołu w Bossejskim Instytucie Ekumenicznym koło Genewy 30 marca zasiedli wysocy rangą przedstawiciele Kościołów członkowskich z kilku krajów europejskich sąsiadujących z Ukrainą i Rosją. Nie pojawili się natomiast przedstawiciele zainteresowanych stron, choć przyjęli zaproszenie. „To dopiero pierwsze spotkanie z serii konsultacji, które zaplanowaliśmy w tej sprawie. Rozmawialiśmy na temat przyczyn konfliktu i możliwych działań na rzecz przywrócenia pokoju” – wyjaśnił sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Ioan Sauca.

W opublikowanym po spotkaniu orędziu Światowa Rada Kościołów potwierdziła prawo Ukrainy do obrony przed rosyjską agresją. Jej członkowie wyrazili także głęboki żal z powodu śmierci tysięcy osób, które jak dotąd straciły życie w walkach. „Apelujemy o zawieszenie broni, otwarcie i poszanowanie korytarzy humanitarnych oraz o zaangażowanie w negocjacje na rzecz osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju” – czytamy w oświadczeniu. Rada podkreśliła także, że wszyscy odpowiedzialni za łamanie obowiązującego prawa i zbrodnie przeciwko ludzkości muszą ponieść pełną odpowiedzialność za swoje czyny.

Członkowie rady zauważyli, że nie ma żadnego uzasadnienia dla tej agresji, której nie można tolerować z perspektywy najbardziej podstawowych zasad wiary chrześcijańskiej. Zaapelowali o używanie języka dyplomacji, a nie wojny, ponieważ istnieje realna groźba eskalacji konfliktu i użycia broni masowego rażenia. „Łączymy się w żarliwej modlitwie o pokój na Ukrainie, w Europie i na całym świecie, o przemianę serc i umysłów obecnie zafiksowanych na konfrontacji i przemocy oraz o zwrócenie się na drogę pokoju, na którą prowadzi nas nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus” – napisali członkowie Światowej Rady Kościołów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

31 marca 2022, 15:02