Szukaj

Polscy biskupi o wojnie na Ukrainie i pomocy dla uchodźców  Polscy biskupi o wojnie na Ukrainie i pomocy dla uchodźców  

Polscy biskupi o wojnie na Ukrainie i pomocy dla uchodźców

Działania pomocowe dla przybywających do Polski uchodźców z Ukrainy oraz następstwa bezzasadnej agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na ten kraj stanowiły główny temat obradującego w Warszawie 391. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi w dziewiątą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową modlili się także w intencji Papieża Franciszka.

Stanisław Tasiemski OP – Warszawa

Biskupi polscy wobec wojny na Ukrainie

Jak podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, biskupi polscy pragną być w jedności z całym Kościołem i Papieżem Franciszkiem, potępiając tę nieuprawioną agresję. Metropolita poznański zwrócił też uwagę na szeroki oddźwięk poszczególnych wiernych jak i instytucji kościelnych na apel biskupów o przyjmowanie uchodźców. 

„Jest zdumiewająca postawa chrześcijańska, która objawia się zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym: parafie, seminaria, domy rekolekcyjne, domy zakonne sióstr i zakonników przyłączyły się bardzo dużym stopniu do naszego apelu. Wydaje mi się, że trzeba za to podziękować – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

W pomoc dla ofiar wojny w sposób szczególny zaangażowany jest Ukraiński Kościół Greckokatolicki. W pracach episkopatu uczestniczą także biskupi tego obrządku, w tym biskup diecezji wrocławsko-koszalińskiej, Włodzimierz Juszczak:

„Z jednej strony jesteśmy bardzo wdzięczni Kościołowi polskiemu i wiernym w Polsce, za to, że otworzyli swoje serca i swoje domy. To coś niespotykanego! Z drugiej strony też sami próbujemy, gdzie tylko możliwe, w naszych parafiach i wspólnotach zbierać te wszystkie dary, które są potrzebne i odsyłane potem, tam w Ukrainę, jak również i te, którymi wspomagamy tutaj tych ludzi. Bo oni często przyjeżdżają właściwie z jedną małą torbą. Najbardziej boli to, że giną ludzie” – powiedział biskup Juszczak. 

Biskupi obradujący na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego poruszyli kwestie dotyczące duszpasterstwa, a także dokonali kilku zmian na wyborów do gremiów episkopatu. Delegatem ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej został bp Piotr Turzyński.

15 marca 2022, 15:31