Szukaj

Papież wie, że w tej wojnie jest coś demonicznego, dlatego oddaje to Maryi Papież wie, że w tej wojnie jest coś demonicznego, dlatego oddaje to Maryi  (2011)

Franciszek uczy wiary we wszechmoc modlitwy

Poprzez dzisiejszy akt konsekracji Franciszek uczy nas, że mamy wierzyć we wszechmoc modlitwy i wszechmoc wstawiennictwa Maryi Panny – mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim opat trapistów w Rochefort w Belgii. Jego zdaniem na poważnie trzeba potraktować słowa Papieża, kiedy twierdzi, że w wojnie przeciw Ukrainie jest coś demonicznego.

Krzysztof Bronk - Watykan

Kiedy mamy do czynienia z działaniem diabła, modlitwa jest najpotężniejszą bronią – mówi o. Gilbert Degros OCSO. Dodaje, że powinniśmy być wdzięczni Papieżowi, że dostrzega ten nadprzyrodzony aspekt aktualnych wydarzeń i że poprzez akt konsekracji wciąga nas niejako w tę potężną modlitwę.

O. Degros, który zajmuje się aktami konsekracji pod względem teologicznym, zauważa, że należą one do duchowości Kościoła zachodniego i wywodzą się ze średniowiecznych praktyk sakramentalnych.

Opat trapistów: Serce Maryi to czysty kryształ, Jej modlitwa jest przemożna

„W średniowieczu w ramach sakramentu chrztu istniał dodatkowy obrzęd, który polegał na poświęceniu noworodka opiece Maryi Panny. Na chrzcie był więc zatem noworodek, rodzice i chrzestni oraz Matka Boża, której powierzano los nowo ochrzczonego dziecka. I z tego obrzędu wywodzą się wszystkie inne konsekracje i poświęcenia, które potem pojawiły się w pobożności ludowej. Do tego też odnosił się św. Ludwik Grignion de Montfort, a za nim Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis. W tym wypadku jest to poświecenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Każde słowo ma tu swoje znaczenie. Serce w języku biblijnym jest organem miłości i modlitwy. A Serce Maryi Panny jest całkowicie czyste, bo nie ma w Niej żadnego śladu grzechu. Jest to czysty kryształ, całkowicie przejrzysty dla światła Bożego. Bóg tymczasem, jak mówi św. Tomasz z Akwinu, wysłuchuje naszych modlitw w tej mierze, w jakiej jesteśmy Jego przyjaciółmi. Naszym sercom daleko jest od czystości i dlatego również nasze modlitwy wstawiennicze są słabe i niedoskonałe. A zatem w sposób spontaniczny zwracamy się do Serca Maryi, w nim składając nasze prośby, by za Jej wszechmocnym wstawiennictwem skierować je do Pana Boga. Tak właśnie należy rozumieć tę konsekrację Niepokalanemu Sercu Maryi, o którą prosiła sama Maryja w Fatimie 13 lipca 1917 r.“

 

25 marca 2022, 15:28