Szukaj

Akt zawierzenia: teolog zachęca prawosławnych do odśpiewania Akatystu Akt zawierzenia: teolog zachęca prawosławnych do odśpiewania Akatystu  (ANSA)

Akt zawierzenia: teolog zachęca prawosławnych do odśpiewania Akatystu

Katolicki teolog Paul Haffner zaproponował, by Kościoły prawosławne włączyły się w zawierzenie Matce Bożej Ukrainy i Rosji przed uroczyste odśpiewanie Akatystu ku czci Bogurodzicy. Zachęca to tego wszystkich biskupów i patriarchów prawosławia.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Między Kościołami prawosławnymi a Kościołem katolickim istnieją różnice zarówno doktrynalne, jak i w praktyce religijnej. Mimo to, teolog uważa, że w obecnej sytuacji duchowni prawosławni i katoliccy powinni starać się jeszcze bardziej do siebie zbliżyć. Jak zaznacza, „obecnie Kościoły prawosławne mają już bliską więź komunii z Rzymem, jednak, jak wiemy, istnieją także braki w jedności, dlatego ta sytuacja może pomóc uleczyć te wyrwy”.

Według badacza, napięcia między samymi Kościołami prawosławnymi uległy obecnie zatarciu z powodu wspólnego przesunięcia w kierunku Kijowa i oddalenia od Moskwy oraz z powodu „poczucia przynależności do ludu i dzielenia wspólnego przeznaczenia”.

Jak przypomniał Haffner, w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II istnieje nacisk na budowanie relacji ekumenicznych z prawosławiem. W praktyce między katolikami i prawosławnymi istnieje komunia znacznego stopnia, ponieważ lokalne Kościoły obu obrządków żyją w „siostrzanej bliskości”.

Jak zaznacza uczony, z powodu różnic w kulcie Matki Bożej, prawosławni mogą mieć wątpliwości co do samego aktu zawierzenia. Mimo to, mogą włączyć się we wspólną modlitwę przez odśpiewanie Akatystu, który jest hymnem pochwalnym Matki Bożej.

Akatyst ku czci Bogurodzicy jest klasycznym hymnem liturgicznym, który pochodzi z VI wieku. Jego autorstwo przypisuje się często św. Romanowi Pieśniarzowi. Słowa akatystu przywołują wydarzenia Wcielenia, akcentując udział Matki Bożej w życiu Zbawiciela i wypraszając Jej orędownictwa dla zbawienia dusz.

 

23 marca 2022, 14:39