Szukaj

Przedstawiciele czeskiego Episkopatu u Benedykta XVI (11 listopada 2019) Przedstawiciele czeskiego Episkopatu u Benedykta XVI (11 listopada 2019) 

Episkopat Czech zapewnia Benedykta XVI o poparciu

Biskupi Czech i Moraw zapewniają Benedykta XVI o swym poparciu w trudnej dla niego sytuacji. Wyrażają również "głębokie ubolewanie z powodu haniebnych ataków" na jego osobę.

Krzysztof Bronk - Watykan

         W imieniu Episkopatu list do Benedykta XVI napisał jego przewodniczący abp Jan Graubner. Przyznaje, że wielkie wrażenie zrobił na biskupach niedawny list Papieża Seniora. Pokora połączona z wdzięcznością Bogu i ludziom to dla biskupów przykład do naśladowania. Twoja postawa – pisze ołomuniecki arcybiskup – przypomniała nam, że odnowa Kościoła wymaga nie tylko gorliwości i wiarygodnośći, ale również głębokiej pokory, płynącej z wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem Zbawicielem, który stał się ofiarą przebłagalną za grzechy świata. Dziękujemy Ci za Twój przykład – dodaje abp Graubner.

         Przewodniczący czeskiego episkopatu wyraża też nadzieję, że oczyszczenie Kościoła będzie respektowało zarówno prawa ofiar, jak i ochronę fałszywie obwinionych. Podkreśla, że niezbędna jest w tym gotowość całej wspólnoty do pokuty i wyrzeczenia się wszystkiego, co uwłacza moralności.

         Na zakończenie listu zapewnia Papieża Seniora o modlitwie i życzy mu wielu sił, aby mógł przetrwać ten trudny czas. Dziękuje też Benedyktowi XVI za jego wieloletnią posługę, która, jak podkreśla, wyda jeszcze wiele błogosławionych owoców.

11 lutego 2022, 16:22