Szukaj

Mali misjonarze kolejny raz pomagają rówieśnikom z ubogich krajów Mali misjonarze kolejny raz pomagają rówieśnikom z ubogich krajów 

Mali misjonarze kolejny raz pomagają rówieśnikom z ubogich krajów

Kościół obchodzi dziś Światowy Dzień Misyjny Dzieci ustanowiony przez papieża Piusa XII jako znak łączności duchowej wszystkich dzieci. Ma on przypominać, że każde dziecko, niezależnie od pochodzenia i statusu materialnego, może być misjonarzem. Najmłodsi modlą się dziś za swoich rówieśników w ubogich krajach i składają ofiary na ich rzecz. Tegoroczny Światowy Dzień Misyjny Dzieci obchodzony jest pod hasłem: „Bądź marzeniem Boga”.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Temat inspirowany jest słowami Papieża Franciszka wypowiedzianymi do młodych podczas audiencji generalnej we wrześniu 2017 r. Ojciec Święty apelował wówczas: „Nie bójcie się marzyć! Marzcie o świecie, którego jeszcze nie ma, ponieważ świat idzie naprzód właśnie dzięki ludziom, którzy realizowali marzenia” – mówił Ojciec Święty.

Z kolei Jan Paweł II w uroczystość Objawienia Pańskiego w 2002 r. podczas modlitwy Anioł Pański zaznaczył, że Kościół tego dnia powierza dzieciom szczególne zadanie ewangelizacji. „Dzień ten zobowiązuje małych misjonarzy do niesienia światła solidarności szczególnie tam, gdzie wyjątkowo gęste są ciemności ubóstwa, cierpienia i wojny” – mówił papież.

Najmłodsi na całym świecie składają dziś datki na rzecz swoich cierpiących rówieśników na wszystkich kontynentach. Trafiają one do powszechnego funduszu solidarności Papieskich Dzieł Misyjnych, który wspiera projekty na rzecz ubogich dzieci. „Wspomagamy głównie działalność katechetyczną i edukacyjną” – wyjaśnia ks. Valerio Bersano z włoskiego oddziału Papieskich Dzieł Misyjnych.

Nie poddawajmy się jak Magowie w szukaniu Chrystusa

„Prawie wszędzie na świecie jest ubóstwo, trudności związane z niestabilną polityką, wojny, jak na Ukrainie, a także przypadki skrajnej nędzy jak w Bangladeszu. Projekty Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci mają na celu wspieranie misjonarzy i katechetów szczególnie w tych wspólnotach, gdzie brakuje kapłanów i to świeccy troszczą się o edukację religijną dzieci i młodzieży. W czasie pandemii sytuacja wszędzie jest dramatyczna, ale w krajach, które już wcześniej przeżywały trudności, koronawirus to problem, który tylko pogłębia poprzednie – powiedział w rozmowie z papieską rozgłośnią ks. Valerio Bersano. – Światowy Dzień Misyjny Dzieci wywodzi się właśnie z uroczystości Objawienia Pańskiego, która jest dla nas przesłaniem, że kto prawdziwie szuka Pana, ten Go znajdzie. Magowie są tego przykładem. Szukają, pytają, nie poddają się z powodu zmęczenia i niewygód, aż docierają do Jezusa, który objawia się im i wszystkim narodom. Charakteryzują się dziecięcą wręcz ciekawością. To właśnie od najmłodszych musimy uczyć się ciekawości, umiejętności obserwowania tego, co wydaje się pozornie nieistotne i entuzjazmu.“

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest obecne w ponad 130 krajach. Jego celem jest pomoc w rozwijaniu ducha misyjnego u najmłodszych oraz dzielenie się wiarą i środkami materialnymi z potrzebującymi. Każdemu dziecku, który pragnie żyć misją, dzieło proponuje podjęcie regularnej modlitwy oraz ofiarowanie pewnej sumy pieniędzy na rzecz swoich rówieśników znajdujących się w trudnej sytuacji.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

06 stycznia 2022, 13:14