Szukaj

Kościół koreański błogosławi sanktuarium męczenników w Seosan Kościół koreański błogosławi sanktuarium męczenników w Seosan 

Kościół koreański błogosławi sanktuarium męczenników w Seosan

W sanktuarium męczenników koreańskich w Seosan odbyła się uroczystość nadania temu miejscu rangi międzynarodowego miejsca pielgrzymkowego. Za takie uznała je Stolica Apostolska już w marcu ubiegłego roku. Teraz biskup Augustinus Jong-soo Kim z Daejeon przekazał dekret Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji rektorowi sanktuarium, księdzu Han Gwang-seok. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele miejscowych władz.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Znajdujące się około 280 km na południe od Seulu sanktuarium upamiętania śmierć ok. 2 tys. katolików, których pogrzebano żywcem w czasie prześladowań w drugiej połowie XIX w. Tylko 132 z nich znanych jest z imienia. Dzięki wysiłkom lokalnego Kościoła w miejscu ich kaźni wybudowano 16-metrową wieżę i kościół. Sanktuarium, popularnie nazywane Haemi, jest drugim, po Seulu, międzynarodowym miejscem pielgrzymkowym w Korei, a trzecim w Azji. Modlił się tam Papież Franciszek w czasie swojej podróży do Korei Południowej.

W homilii wygłoszonej w czasie uroczystości bp Kim zaznaczył, że decyzja Watykanu sprawi, iż świadectwo męczenników z początków katolicyzmu w Korei stanie się jeszcze bardziej uniwersalne i znane na świecie, a dla samych Koreańczyków będzie impulsem do ożywienia wiary. „Mam nadzieję, że coraz więcej osób znajdzie tutaj duchowe ukojenie, w czasach, gdy problemem nie jest ubóstwo, ale nadmiar dóbr materialnych” – powiedział hierarcha.

Chrześcijaństwo dotarło do Korei pod koniec XVI w. w czasach japońskiej inwazji. Pierwsi Koreańczycy zostali najprawdopodobniej ochrzczeni przez wyznających chrześcijaństwo japońskich żołnierzy. Rozprzestrzeniająca się wiara wywoływała gniew i prześladowania ze strony buddyjskich władz, które uznawały katolicyzm za religię wywrotową, zaprzeczającą etyce konfucjańskiej i niosącą zgubne idee zachodniego imperializmu. Tysiące katolików zostało zamordowanych za odmowę wyrzeczenia się wiary w XVIII i XIX wieku. W 1866 r. największe prześladowania kosztowały życie ok. tys. osób.

Według oficjalnych danych około 56 proc. z szacowanych 58 mln mieszkańców Korei Południowej nie wyznaje żadnej religii. 20 proc. jest protestantami, 8 proc. katolikami, a ok. 15,5 proc. buddystami. W trzech archidiecezjach, 14 diecezjach i jednym ordynariacie wojskowym w Korei Południowej żyje około 5,6 miliona katolików.

03 stycznia 2022, 13:46