Szukaj

Amazonia Amazonia  

Kard. Hummes wzywa do ewangelizacji Amazonii

O wznowienie zaangażowania na rzecz misji Kościoła w brazylijskiej części Amazonii apeluje kard. Claúdio Hummes. Wskazuje on, że po pandemicznym czasie przerwy trzeba wrócić do intensywnych działań na rzecz stałej i intensywnej ewangelizacji mieszkańców Amazonii.

Zdzisław Malczewski  TChr – Brazylia

Kard. Hummes jest przewodniczącym Kościelnej Konferencji Amazonii (CEAMA). Według niego synodalność winna stać się kościelną metodologią, w której wszyscy uczestniczą, starając się o to, aby być „wychodzącym Kościołem”, burzącym mury i budującym mosty, aby zapraszać i słuchać wszystkich, mając za priorytet ubogich i troszcząc się o dotarcie do rdzennej ludności i z nią poszukiwać niezbędnego postępu.

W swoim przesłaniu kard. Hummes wezwał wiernych do ochrony środowiska i do tego, by próbowali rozwijać ducha i praktykę synodalną. Ponadto podkreśla pilną potrzebę przygotowywania przyszłych wyświęconych duszpasterzy tubylczych i zachęca biskupów do postępu na drodze akulturacji wiary.

W końcowej części swojego przeslania kardynał mówi o potrzebie  codziennej pracy z lokalnymi wspólnotami, zauważając, że w ten sposób będzie możliwe wsłuchiwanie się w głos wiernych i wraz z nimi opracować i konkretnie przeprowadzić podstawy tego, czego wymaga od nas cały ten proces synodalny.

23 stycznia 2022, 11:27