Szukaj

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

Z powodu pandemii koronawirusa, podobnie jak przed rokiem, w trybie zdalnym obchodzony jest Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Ma on już ugruntowaną tradycję i od 2001 roku organizowany jest zaraz po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Stanisław Tasiemski OP (KAI) – Polska

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

Jak podkreśla odpowiedzialny w episkopacie Polski za dialog z religiami niechrześcijańskimi bp Henryk Ciereszko obchody tego Dnia mają służyć rozwijaniu idei dialogu, wzajemnemu poznawaniu chrześcijaństwa i islamu oraz istniejących w nich obyczajów. Główną ideą tego dnia jest poszukiwanie tego, co łączy, a nie dzieli wyznawców obu religii. W tym roku hasło przewodnie Dnia Islamu w Kościele katolickim skupia się wokół myśli „Chrześcijanie i muzułmanie: świadkami nadziei” – przypomina biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej. 

„Przesłanie na ten rok szczególnie zaznacza potrzebę okazywania sobie wzajemnej pomocy w tych okolicznościach trudnych z racji na pandemię. Ale przede wszystkim to Bóg jest źródłem nadziei. Bóg, który przez swoją Opatrzność czuwa nad nami, który nie zapomina o nas także w tym bolesnym doświadczeniu pandemii, czy też na napięć, które rodzą się nieraz między wyznawcami, ale które poddawane są jakimiś działaniem ideologicznym, fundamentalistycznym” – wskazał bp Henryk Ciereszko. 

Liczbę wyznawców islamu w Polsce szacuje się na ponad dwadzieścia tysięcy, a całym kraju jest 12 meczetów sunnickich. Obok skupiającego potomków Tatarów polskich Muzułmańskiego Związku Religijnego istnieje także oceniana na około 15 tys. osób diaspora arabska, reprezentowana przez Ligę Muzułmańską.  

26 stycznia 2022, 14:52