Szukaj

Apel do Europy w związku z sytuacją na Ukrainie Apel do Europy w związku z sytuacją na Ukrainie 

Apel do Europy w związku z sytuacją na Ukrainie

Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), abp Gintaras Grušas apeluje o pokój na Ukrainie. W imieniu biskupów Starego Kontynentu wyraża też swoją bliskość z Kościołami na Ukrainie i wszystkimi jej mieszkańcami. Metropolita Wileński zwraca się do wspólnoty międzynarodowej o wsparcie dla tego kraju w obliczu niebezpieczeństwa rosyjskiej ofensywy.

Vatican News

„Podczas gdy cała wspólnota międzynarodowa interpretuje działania rosyjskich sił zbrojnych jako realne zagrożenie dla pokoju na całym świecie, my - w tym czasie lęku i niepewności o przyszłość kraju - obejmujemy naszych braci i siostry w wierze oraz cały naród ukraiński” – czytamy w apelu biskupów europejskich.

Duchowni przywołują głos Ojca Świętego Franciszka, który wielokrotnie wyrażał swoją ojcowską bliskość wobec „drogiej Ukrainy”, wzywając światowych przywódców do rozwiązania kryzysu „poprzez poważny dialog międzynarodowy, a nie za pomocą broni” (Anioł Pański z 12.12.2021). W swoim ostatnim przemówieniu do Korpusu Dyplomatycznego akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej podkreślił, że „wzajemne zaufanie i gotowość do spokojnego zmierzenia się z jej problemem powinny ożywiać wszystkie zainteresowane strony, aby znaleźć akceptowalne i trwałe rozwiązania na Ukrainie...”. (Audiencja dla korpusu dyplomatycznego, 10.01.2022).

Pasterze Kościołów w Europie apelują do przywódców narodów, aby nie zapominali o tragediach wojen światowych ubiegłego wieku i bronili prawa międzynarodowego oraz niepodległości i suwerenności terytorialnej każdego kraju. Wraz z Ojcem Świętym wzywają rządzących, aby „znaleźli na Ukrainie rozwiązania możliwe do przyjęcia i trwałe”, oparte na dialogu i negocjacjach, bez sięgania po broń. W tym niezwykle delikatnym momencie proszą chrześcijan o modlitwę o dar pokoju na Ukrainie, aby rządzący zostali „zarażeni dobrem pokoju” i aby kryzys został przezwyciężony wyłącznie poprzez dialog.
 

21 stycznia 2022, 14:54