Szukaj

Święty Ireneusz przypomina o naszych początkach Święty Ireneusz przypomina o naszych początkach 

Abp de Germay: św. Ireneusz przypomina o naszych początkach

Nadanie św. Ireneuszowi tytułu doktora Kościoła przypomina nam o początkach chrześcijaństwa, o tym, że nasz Kościół rodził się pośród prześladowań. Wskazuje na to abp Olivier de Germay, odnosząc się do niedawnej decyzji Papieża o uhonorowaniu tego starożytnego biskupa.

Krzysztof Bronk – Watykan

Rozmawiając z Radiem Watykańskim aktualny metropolita Lyonu przypomina, że Ireneusz był drugim biskupem tego miasta i to ze względu na niego Lyon jest stolicą Prymasa Galii. Abp de Germay wskazuje też na znaczenie faktu, iż Franciszek chce, aby św. Ireneusz nosił tytuł doktora jedności.

Św. Ireneusz był mediatorem

„Był on rzeczywiście pomostem między Wschodem i Zachodem. Pochodził ze Smyrny w dzisiejszej Turcji, ale pełnił swą posługę w Lyonie. Tę troskę o jedność chrześcijan widzimy zarówno w jego życiu, jak i w jego pismach, był bowiem wielkim teologiem – mówi papieskiej rozgłośni abp de Germay. – Osobiście występował jako mediator, kiedy pojawiały się napięcia między Wschodem i Zachodem, a w szczególności podczas słynnego sporu o datę Wielkanocy. Ireneusz udał się wtedy do papieża, który chciał zająć twarde stanowisko wobec chrześcijan wschodnich. Był w tej sprawie prawdziwym mediatorem i dlatego również dla nas jest zachętą do podejmowania starań o przywrócenie jedności chrześcijan. Nie tylko w relacjach z protestantami, ale przede wszystkim z prawosławnymi, do których jest nam dość blisko, jeśli chodzi o samą wiarę, ale dialog z nimi nie zawsze jest łatwy. Ale jest też coś jeszcze. Św. Ireneusz przypomina nam, że nie możemy zapominać o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. Przechodzą dziś oni przez ciężką próbę. Z tymi chrześcijanami musimy nawiązać bliższe relacje. Do tego zachęca nas wszystkich ogłoszenie św. Ireneusza doktorem jedności.“

24 stycznia 2022, 14:58