Szukaj

Bp Jan Glapiak, nowy biskup pomocniczy w Poznaniu Bp Jan Glapiak, nowy biskup pomocniczy w Poznaniu 

Poznań: święcenia nowego biskupa pomocniczego

W katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu odbyły się święcenia biskupie ks. Jana Glapiaka, którego 15 listopada Ojciec Święty mianował biskupem tytularnym Bisica i biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Głównym konsekratorem był bp Zdzisław Fortuniak, delegowany przez abp. Stanisława Gądeckiego, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

Stanisław Tasiemski OP (KAI) - Warszawa

ŚBp Frotuniak odczytał homilię przygotowaną przez metropolitę poznańskiego, który przypomniał, że wśród różnych posług biskupich szczególne miejsce zajmuje głoszenie słowa Bożego. „Gdy prawa osoby ludzkiej lub zbawienie dusz domagają się tego, obowiązkiem biskupa jest wypowiedzenie swojej opinii – opartej na Objawieniu – odnośnie do konkretnych rzeczywistości życia ludzkiego; zwłaszcza w tym, co dotyczy wartości życia, znaczenia wolności, jedności i trwałości rodziny, prokreacji i wychowania dzieci, wkładu na rzecz dobra wspólnego i pracy, znaczenia techniki i używania dóbr materialnych, pokojowego i braterskiego współistnienia wszystkich narodów” – mówił kaznodzieja.

Po Litanii do Wszystkich Świętych odbył się obrzęd święceń, a bp Fortuniak odczytał modlitwę konsekracyjną, po czym namaścił głowę biskupa elekta olejem krzyżma, wręczył mu księgę Ewangelii, pierścień biskupi, mitrę i pastorał.

Na zakończenie uroczystości nowy biskup archidiecezji poznańskiej oznajmił , że jego zawołaniem będą słowa z Ewangelii św. Jana: „Oto matka Twoja”. „Pochodzę z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej. Od dziecka starałem się trwać, jak święty Jan przy Maryi i dalej pragnę to czynić i tego uczyć innych. Ona będzie mi pomagać w prowadzeniu powierzonego mi ludu do Boga” – powiedział biskup Glapiak.

Nowy biskup archidiecezji poznańskiej jest znany ze szczególnej czci do Matki Bożej i z rozkrzewiania kultu maryjnego.
 

20 grudnia 2021, 14:00