Szukaj

Vatican News
Młodzi Grecy dziękują Franciszkowi za wizytę Młodzi Grecy dziękują Franciszkowi za wizytę  (Vatican Media)

Młodzi Grecy dziękują Franciszkowi za wizytę

Młodzi katolicy dziękują Papieżowi za jego przesłanie pokoju, ekumenizmu, współpracy i braterstwa. Wywiadu papieskiej rozgłośni udzielił Alexandros Osana, syn Greczynki i Irakijczyka, który uciekł do Grecji 30 lat temu. „Wierzę, że słowa Papieża wyraziły intencje nas samych jako katolików: być blisko naszych braci, razem modlić się i czuć, że będąc katolikami i prawosławnymi, jesteśmy przede wszystkim chrześcijanami” – powiedział Osana.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Papież opuścił Grecję, wzywając młodych katolików, aby marzyli o braterstwie, aby szli naprzód ku innym. To zadanie gotowych jest podjąć wielu ludzi, zwłaszcza w obliczu potrzeby bycia coraz bliżej prawosławnych braci. Dla Osany konieczne jest naśladowanie odwagi, jaką wskazują przywódcy religijni, tacy jak Papież Franciszek, abp Hieronim i patriarcha Bartłomiej, w podążaniu drogą ekumenizmu.

Alexandros Osana: jesteśmy przede wszystkim chrześcijanami

„To odwaga, która prowadzi do spojrzenia historii w oczy, do zrozumienia, że - jak powiedział Papież - jesteśmy braćmi pod krzyżem. Greccy katolicy są przyzwyczajeni do bycia mniejszością, co oznaczało dla mnie życie obok ludzi, którzy, zwłaszcza w przeszłości, nie rozumieli, co to znaczy być katolikiem. Oni myśleli, że to jest inna religia. Wielu mówiło nam: jesteście katolikami, więc nie jesteście chrześcijanami. A więc pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to dobrze się zrozumieć, wyjaśnić, że jesteśmy chrześcijanami, jeden jest prawosławnym, drugi katolikiem i przez to różnie pojmujemy niektóre kwestie. Bycie w mniejszości dało mi szansę lepszego rozumienia Katechizmu oraz chęć studiowania i zrozumienia Grecji, obu Kościołów, aby zrozumieć różnice, i by móc nieść przesłanie ekumenizmu naszym braciom prawosławnym.“

Ważne jest także dla Alexandrosa przesłanie dotyczące pomocy migrantom. „Codziennie ludzie w trudnej sytuacji opuszczają swój kraj, tak jak zrobił to mój ojciec”. To ważne przesłanie papieskie, że „nie możemy zapominać o uchodźcach, ale musimy wszyscy w UE musimy zrobić to, co do nas należy”. „Wizyta Franciszka poruszyła serca wielu ludzi w Grecji, również wielu prawosławnych, którzy postrzegali go jako osobę o wysokim autorytecie moralnym, niosącą przesłanie pokoju, ekumenizmu, współpracy i braterstwa. Ta wizyta była prawdziwym błogosławieństwem od Boga” – zakończył Osana.
 

07 grudnia 2021, 14:53