Szukaj

Sorrentino: Kościół potrzebuje powrotu do Ewangelii Sorrentino: Kościół potrzebuje powrotu do Ewangelii 

Sorrentino: Kościół potrzebuje powrotu do Ewangelii

Podczas wizyty w Asyżu Papież Franciszek spotkał się z ponad 500 bezdomnymi, bezrobotnymi i imigrantami z różnych części Europy. Byli wśród nich także Polacy. Wydarzenie zorganizowano z okazji Światowego Dnia Ubogich, który będzie obchodzony w niedzielę.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej Ojca Świętego powitali przedstawiciele władz i ubodzy. Ci ostatni wręczyli Papieżowi płaszcz i kij pielgrzymi, wskazujące na charakter wizyty. Po wspólnej modlitwie Franciszek przekazał im dary: plecaki z ubraniami wyprodukowanymi z zachowaniem troski o środowisko przez jedną z włoskich firm.

Po powrocie Franciszka powrócił do Watykanu, uczestnicy spotkania zgromadzili się na obiedzie z biskupem Asyżu. „Kwestia ubogich powinna być w Kościele jedną z najważniejszych, ponieważ są oni w samym sercu Ewangelii” – powiedział abp Domenico Sorrentino.

Patrzeć na ubogich oczami Jezusa

„W ubogich powinniśmy widzieć Jezusa. Wizyta Papieża mobilizuje nas do życia duchowością św. Franciszka, która oznacza bycie ubogimi pośród ubogich. Caritas Umbrii robi wszystko, by dawać konkretne znaki tej miłości. Jednym z nich jest obiad, który wspólnie zjedliśmy. Jest to jednak nadal gest symboliczny. Ważne jest, aby takie gesty przekształcały się w stałe działania. Działalność charytatywna musi stać się jednym z ważniejszych zadań Kościoła – powiedział abp Domenico Sorrentino. – Wskazał na to Papież modląc się dziś w Porcjunkuli, jednym z najważniejszych miejsc w życiu św. Franciszka. Stało się to w 800. rocznicę przekazania przez Biedaczynę swoim współbraciom tzw. «Reguły niezatwierdzonej», która opisywała sposób życia franciszkanów oparty na Ewangelii. To reguła, która obowiązuje nie tylko zakonników, ale i wszystkich ochrzczonych. Z pewnością nadszedł czas, aby Kościół powrócił do Ewangelii. To, co robi Papież wpisuje się w tę logikę powrotu do Ewangelii i patrzenia na ubogich oczami Jezusa.“

12 listopada 2021, 14:30