Szukaj

Grekokatolicy na Ukrainie wspominają 425. rocznicę Unii Brzeskiej Grekokatolicy na Ukrainie wspominają 425. rocznicę Unii Brzeskiej  

Grekokatolicy na Ukrainie wspominają 425. rocznicę Unii Brzeskiej

Okolicznościowe nabożeństwa, konferencje i koncerty towarzyszą na Ukrainie obchodom 425. rocznicy Unii Brzeskiej. Dała ona początek Ukraińskiemu Kościołowi Greckokatolickiemu, który obecnie jest najliczniejszym Katolickim Kościołem Wschodnim na świecie.
Mariusz Krawiec SSP – Ukraina

Ukraiński Kościół Greckokatolicki liczy dziś przeszło 6 mln wiernych zamieszkałych na Ukrainie oraz ok. 3 mln poza jej granicami. Jego początki sięgają 1596 roku, kiedy to prawosławni biskupi Rzeczypospolitej podpisali unię, która uznała zwierzchnictwo papieży, przy zachowaniu obrządku i zwyczajów chrześcijaństwa wschodniego. Na Ukrainie grekokatolicy obok wyznawców prawosławia stanowią obecnie największy Kościół chrześcijański.

Mówi greckokatolicki metropolita lwowski abp Igor Woźniak: „Unia, jaka była podpisana w 1596 roku sprawiła, że nasz Kościół stał się częścią Kościoła katolickiego. Jego zadaniem jest dziś prowadzić ludzi do zbawienia, co też z sukcesem stara się realizować”.

Jak podkreślają biskupi greckokatoliccy w opublikowanym wczoraj przesłaniu posynodalnym, „Nadzieja, do jakiej wzywa nas Bóg”, katolicy obrządku bizantyjskiego na Ukrainie mają być „Kościołem zdrowych relacji i przyjacielskich wspólnot uczniów Chrystusa, którzy myślą synodalnie i synodalnie działają”. 

03 listopada 2021, 13:39