Szukaj

Chiny: kurs dla katechetów świeckich Chiny: kurs dla katechetów świeckich 

Chiny: kurs dla katechetów świeckich

Kształcenie katechetów świeckich, aby byli „chrześcijanami nowej ery” i świadkami Pana w dzisiejszym społeczeństwie chińskim były celem VI Kursu Formacyjnego dla katechetów świeckich działających w 7 diecezjach prowincji Si Chuan w kontynentalnych Chinach.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Kurs odbył się od 11 do 17 października w Wyższym Seminarium Duchownym Si Chuan (Katolicka Akademia Teologii i Filozofii Si Chuan). Ze względu na pandemię liczba uczestników została ograniczona do 60 osób. Stanowił on odpowiedź na list apostolski Papieża Franciszka Antiquum Ministerium, który ustanawia w Kościele posługę katechety.

Ks. Tong Heng Jiu, wicerektor Seminarium, powitał uczestników słowami: „Niech kolebka powołań kapłańskich, jaką jest Seminarium, obudzi w was, katechetach podstawowych wspólnot kościelnych, zapał misyjny i rozpali mocne pragnienie bycia chrześcijanami godnymi miana uczniów Jezusa”. Życzył, aby katecheci przynosili owoce swojej formacji poprzez służbę braciom i siostrom we wspólnocie, w społeczeństwie, w którym żyją oraz dawali świadectwo swojej wiary.

Uczestnicy wzięli udział w wykładach dotyczących takich zagadnień jak: katechetyka, nauczanie Kościoła, liturgia i sakramenty, katolicyzm w Chinach, chińska tradycja kulturowa i inkulturacja religii w Chinach. Przedstawiony został list Antiquum Ministerium oraz została podkreślona ważna rola katechetów w historii Kościoła w Chinach, a także w życiu dzisiejszego Kościoła, co miało na celu zmotywować uczestników do większego poczucia odpowiedzialności za ewangelizację. Pokazano także wkład misjonarzy w rozwój życia liturgicznego i tłumaczenie katechizmu na język chiński. Omówiono także rozumienie sakramentów oraz podzielono się doświadczeniem duszpasterskim i katechetycznym. 

17 listopada 2021, 14:47