Szukaj

Biskupi na Filipinach: droga synodalna musi obejmować więźniów Biskupi na Filipinach: droga synodalna musi obejmować więźniów 

Biskupi na Filipinach: droga synodalna musi obejmować więźniów

Episkopat na Filipinach wydał oświadczenie, w którym zaapelował o włączenie więźniów w proces synodalny. Ubiegła niedziela była w tym kraju 34. Niedzielą Świadomości Więziennej.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

W komunikacie prasowym bp Joel Baylon z Legazpi, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Więziennego przy filipińskim episkopacie, stwierdził, że to okazja do potwierdzenia wartości, które leżą u podstw zaangażowania kapelanów, zakonników i zakonnic oraz świeckich pełniących służbę w więzieniach.

„Powinniśmy bronić życia przez okazywanie poszanowania ludzkiej godności i praw człowieka również osobom pozbawionym wolności” oraz „pomagać uwierzyć wielu z nich, że gdy otrzymają nowe życie po wyjściu z więzienia, będą mogli poczuć się dobrze przyjęci przez społeczeństwo” – napisał duchowny.

Jak zaznacza bp Baylon, zobowiązanie Kościoła do służenia więźniom stanowi również odpowiedź na zaproszenie Papieża Franciszka do podążania razem podczas synodu. „Synodalność pozwala nam poznawać siebie nawzajem, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, często zepchniętych na margines społeczeństwa, o których ono zapomniało”.

„Obyśmy pozwolili im doświadczyć solidarności i synodalności Kościoła, uznając ich godność jako osób ludzkich, broniąc życia tak, jak powinniśmy, w tym również ich marzeń i nadziei”. Niech Duch Święty wspiera nas w tych wysiłkach i sprawi, że poczują się oni ważni i wartościowi” – zakończył hierarcha.

Obecnie w więzieniach filipińskich przetrzymywanych jest ponad 165 tys. osób, z czego prawie 65 proc. czeka na proces. To jeden z najbardziej przepełnionych systemów więziennych na świecie, pomimo tego, że dziesiątki tysięcy osadzonych zostało zwolnionych podczas zagrożenia COVID-19.
 

19 listopada 2021, 14:19