Szukaj

Vatican News
Zmarł kard. Jorge Medina Estévez Zmarł kard. Jorge Medina Estévez 

Zmarł kard. Jorge Medina Estévez

W Chile, w wieku 94 lat, zmarł kardynał Jorge Medina Estévez, emerytowany prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jako ekspert śledził wszystkie etapy Soboru Watykańskiego II, pełnił różne funkcje w Kurii Rzymskiej, a w 2005 roku, jako kardynał protodiakon, ogłosił światu wybór Benedykta XVI.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Kardynał Jorge Arturo Medina Estévez urodził się w Santiago de Chile 23 grudnia 1926 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1954 roku. W następnym roku ukończył studia teologiczne i rozpoczął pracę dydaktyczną na Wydziale Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Chile, którą kontynuował do 1994 roku. Przez kilka lat był także dziekanem Wydziału Teologicznego, a później wielkim kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego, jak również kanonikiem penitencjarzem Katedry Metropolitalnej w Santiago, przez kilka lat sprawował funkcję sędziego Trybunału Kościelnego w Santiago.

W 1962 r. papież Jan XXIII mianował go ekspertem Soboru Watykańskiego II, co pozwoliło mu śledzić wszystkie jego etapy, a zwłaszcza prace niektórych komisji soborowych, szczególnie teologicznej. W następnych latach, aż do 1992 r., współpracował z różnymi organami Kurii Rzymskiej. Były to: Komisja ds. Opracowania Kodeksu Prawa Kanonicznego, Międzynarodowa Komisja Teologiczna i wreszcie Komisja Redakcyjna Katechizmu Kościoła Katolickiego w latach 1987-1992, czyli w roku promulgacji Katechizmu. Był także członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz Komisji ds. Ameryki Łacińskiej i Ecclesia Dei.

W roku 1998 Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Został także włączony do Kolegium Kardynalskiego. Był autorem licznych publikacji z zakresu eklezjologii, duchowości i prawa kanonicznego.

 

04 października 2021, 13:33