Szukaj

Kolejna grupa polskich biskupów przygotowuje się do spotkania z Papieżem Kolejna grupa polskich biskupów przygotowuje się do spotkania z Papieżem 

Kolejna grupa polskich biskupów przygotowuje się do spotkania z Papieżem

Kolejna grupa polskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina, przygotowuje się do spotkania z Papieżem. Podczas konferencji prasowej biskup opolski Andrzej Czaja, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger oraz biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, Damian Muskus OFM, podzielili się spostrzeżeniami z przebiegu wizyty.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Bp Czaja opowiedział m.in o wizycie w Kongregacji Nauki Wiary, gdzie zwrócono uwagę na wyzwania związane z kryzysem wiary w polskim Kościele.

Rozmawialiśmy o kryzysie wiary w Kościele

„Przedmiotem głównym wymiany myśli była kwestia kryzysu wiary, z którym mamy do czynienia na wielu poziomach życia Kościoła, życia wiernych, w naszych rodzinach, także młodego pokolenia. Pojawiło się też kilka takich tematów jak antyintelektualizm, tzn. wiara, która jest nie jest w symbiozie z rozumem, co sprawia nieraz wiele problemów, bo mamy do czynienia z infantylizacją wiary, co może też prowadzić do patrzenia bardzo tradycjonalistycznego, gdzie istnieje przekonanie, że trzeba za wielką cenę bronić wcześniejszej pozycji. W różnych grupach, wspólnotach i środowiskach ujawnia się to na wiele spososób. Mówiliśmy też, że jako biskupi stajemy nieraz przed dość trudnym zadaniem weryfikacji zdrowia wiary i jedności z Kościołem w takich grupach czy wspólnotach.“

Z kolei Bp Damian Muskus opowiedział o wizycie w Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Świadectwo życia i formacja permanentna to środki na mniejszą liczbę powołań

„Poruszyłem kilka spraw związanych z wyzwaniami na przyszłość, czyli z prowadzeniem odnowy życia zakonnego w tej nowej rzeczywistości, w której się obecnie znajdujemy. Jako jedno z lekarstw jawi się przede wszystkim świadectwo życia, to jest podstawa. Ale także formacja permanentna członków instytutów zakonnych. Pierwszą grupą docelową, którą powinno się objąć tą formacją są przełożeni. Od nich w dużej mierze zależy życie we wspólnotach, co się przekłada na całość życia zakonnego i jakość zaangażowania w życie Kościoła.“

Bp Greger zwrócił uwagę na kwestie, które będzie przedstawiał w piątek w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, m.in wykonanej od 2014 pracy w zakresie tłumaczenia ksiąg liturgicznych.

Mamy dokumenty, które odpowiadają na niepokojące zjawiska w liturgii

„Dokonaliśmy wielu tłumaczeń ksiąg liturgicznych z łaciny na język polski. To praca, która wymaga ogromnego nakładu sił i czasu. Kończymy tłumaczenie Mszału Rzymskiego, w przyszłym roku zamkniemy pierwsze tłumaczenie. Wydaliśmy też stosowne dokumenty będące odpowiedzią na znaki czasu jakie pojawiają się w liturgii Kościoła w Polsce. To dokumenty, które porządkują pewne rzeczy albo są odpowiedzią na zjawiska, które budzą w nas lęk czy niepokój o poprawność celebrowanej liturgii.“

Biskupi spotkają się z Papieżem Franciszkiem już jutro.

27 października 2021, 15:39