Szukaj

Episkopat Chile publikuje wytyczne dotyczące nadużyć Episkopat Chile publikuje wytyczne dotyczące nadużyć 

Episkopat Chile publikuje wytyczne dotyczące nadużyć

Episkopat Chile opublikował dokument mający na celu zaproponowanie procedur przyznających odszkodowania dla ofiar wykorzystywania. Dokument jest wynikiem synodalnego procesu słuchania i rozeznawania i został zatwierdzony na ostatnim plenarnym zgromadzeniu biskupów.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Publikacja dokumentu pt. „W kierunku zadośćuczynienia. Wytyczne dla władz kościelnych” to odpowiedź na zadanie jakie postawili sobie biskupi po nadzwyczajnym zgromadzeniu plenarnym w sierpniu 2018 r., podczas którego chilijski episkopat – po spotkaniu z Papieżem w Rzymie – zgodził się publicznie na szereg zobowiązań, w tym na ustalenie kryteriów w procesach zadośćuczynienia ofiarom wykorzystywania.

Tekst zakłada konieczność ustanowienia procedur zapobiegania i zwalczania przestępstw wykorzystywania seksualnego oraz zapobiegania wszystkiemu, co może powodować utratę zaufania wiernych. W tym sensie uznaje się ją za część trwającego już procesu naprawczego, konsolidacji w diecezjach i instytutach życia konsekrowanego, urzędów przeznaczonych do przyjmowania skarg i organizacji promujących tworzenie zdrowych i bezpiecznych środowisk.

Dokument, uznając konieczność przyznawania odszkodowań za wymóg etyczny i duszpasterski, przedstawia zbiór zasad niezbędnych w procesie zadośćuczynienia. Proponuje także zestaw środków mających na celu umożliwienie ofiarom doświadczenia uzdrowienia, zadośćuczynienia, sprawiedliwości, miłosierdzia, które mogą obejmować m.in. działania psychologiczne, duchowe, ekonomiczne i prawne. Podstawowym kryterium powinno być podejście prowadzenie procesu zadośćuczynienia w dialogu z ofiarami, w każdym przypadku z osobna.

Proponowane środki naprawcze są podzielone na cztery grupy: działania wobec osoby poszkodowanej, w stosunku do rodziny, w stosunku do wspólnoty kościelnej, oraz wobec kultury instytucjonalnej. Podkreśla się potrzebę utworzenia trzech ciał doradczych, które wkrótce staną się częścią Krajowej Rady Prewencji i będą służyć diecezjom oraz wspólnotom religijnym, które towarzyszą ocalałym w procesach zadośćuczynienia.

Przy prezentacji wytycznych kard. Celestino Aós Braco, metropolita Chile, przytoczył fragmenty dokumentu, według którego „siła podjętych środków polega na zobowiązaniu do poszukiwania dróg i działań jako Kościół, na zobowiązaniu, by wszystkie osoby poszkodowane w wyniku wykorzystywania seksualnego w Kościele otrzymały zadośćuczynienie, bez wyjątków”. „Zadanie to spoczywa na całym świętym ludzie Bożym. We wszystkich sferach kościelnych muszą uczestniczyć osoby świeckie. Propozycja prawna lub duszpasterska nie wystarczy; trzeba prowadzić dialog z innymi dyscyplinami. I musi być wspierana nadzieją, mocą miłości i łaski: proces zdrowienia z nadużyć seksualnych może być powolny i trudny ze względu na to, co sam w sobie oznacza” – kontynuował hierarcha.

W ten sposób podejmuje się nowy krok w zobowiązaniu do promowania zdrowych i bezpiecznych środowisk w Kościele katolickim w Chile, w ramach którego dokument „Integridad en the Eccleial Service” opublikowany w 2020 r., która zawiera różne wytyczne, których powinni przestrzegać wszyscy pełniący posługę duszpasterską w Chile.

Zarówno wytyczne z 2020 r. jak i nowe, są również uznawane za część procesu odnowy kościelnej, który poprzez rozeznawanie stara się iść naprzód na drodze większej synodalności Kościoła. W różnych fazach konsultacji w trakcie tworzenia dokumentu uczestniczyło ponad 160 ekspertów z różnych dziedzin.

 

29 października 2021, 13:58