Szukaj

Caritas Internationalis: od 70 lat po stronie ubogich i bezbronnych Caritas Internationalis: od 70 lat po stronie ubogich i bezbronnych 

Caritas Internationalis: 70 lat po stronie ubogich i bezbronnych

12 grudnia Caritas Internationalis będzie obchodzić 70-lecie istnienia. Powstanie organizacji stanowiło odpowiedź Kościoła na potrzeby humanitarne, które pojawiły się pod koniec II wojny światowej, aby pomóc najbardziej cierpiącym ofiarom konfliktu. Sekretarz generalny Caritas Aloysius John opowiedział Radiu Watykańskiemu o znaczeniu tej rocznicy i najpilniejszych wyzwaniach stojących przed Caritas w dobie pandemii.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Aloysius John stwierdził, że Caritas Internationalis narodziła się jako "troskliwa i kochająca ręka" Kościoła, aby służyć i promować osobę ludzką, a w szczególności ubogich, zepchniętych na margines i najbardziej bezbronnych w społeczeństwie. W ciągu 70 lat istnienia kierowała się wartościami, które znajdowały się u jej początków, a należały do nich: ochrona godności ludzkiej, prawa podstawowe oraz sprawiedliwość społeczna.

W sercu misji Caritas jest i zawsze będzie spotkanie z ubogimi, o czym przypomniał nam również Papież Franciszek w 2019 roku podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego. „Nie można żyć miłosierdziem, nie mając osobistych relacji z ubogimi. Ponieważ żyjąc z ubogimi, uczymy się praktykować miłosierdzie w duchu ubóstwa. Uczymy się, że miłosierdzie to dzielenie się”.

Zdaniem Sekretarza Generalnego Caritas stajemy dzisiaj w obliczu złożonych i długotrwałych kryzysów, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka. Podziały polityczne, wojny i konflikty religijne łączą się ze skutkami zmian klimatycznych, co powoduje dramatyczny wzrost liczby uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych. Caritas stawia także czoła poważnym nierównościom i pojawianiu się nowych form ubóstwa i bezbronności. Mówi Aloysius John.

Aloysius John – trzeba rozwijać poczucie solidarności z ubogimi

„Spotkanie z ubogimi zawsze znajdowało się w centrum naszej misji i będzie także ważnym wymiarem obchodów naszej rocznicy. Pragniemy przy tym, aby coraz więcej osób wchodziło we wspólnotę z ubogimi, wnosząc w ten sposób wkład w budowanie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, którego teraz, po pandemii Covid-19 bardzo potrzebujemy – podkreślił Aloysius John. Chcielibyśmy, aby ta rocznica nie była jedynie okazją do wspominania historii Caritas Internationalis, ale łączyła się ze świadectwem oraz wiązała się z konkretną solidarnością.“

Zdaniem Sekretarza Generalnego Caritas pandemia pokazała, że bez troski o człowieka i stworzenie wszyscy będziemy coraz bardziej bezbronni. Dziś świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje radykalnego nawrócenia serc i umysłów oraz pojednania ze Stworzeniem. Prowadząc działalność charytatywną Caritas jest szczególnie wrażliwa na promowanie cywilizacji miłości i troski o ludzkość, a także nasz Wspólny Dom.
 

26 października 2021, 14:13