Szukaj

Msza na zakończenie konferencji Msza na zakończenie konferencji 

W Warszawie zakończyło się spotkanie o ochronie nieletnich

W Warszawie zakończyło się międzynarodowe spotkanie o ochronie nieletnich. Wyłaniają się z niego realne nadzieje na współpracę Kościołów Europy Środkowej i Wschodniej w walce z plagą wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Spotkanie zorganizowała Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich we współpracy z Konferencją Episkopatu Polski.

Stanisław Tasiemski OP – Polska (KAI)

Uczestnicy spotkania ostatniego dnia podzielili się swoimi wrażeniami

Ostatniego dnia spotkania uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami. Zdaniem pani prof. Hanny Suchockiej, członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, warszawska konferencja ma duże znaczenie dla Kościoła w całym regionie. „Sądzę że to było w niezwykle ważne doświadczenie dla nas, ale także dla tych osób które przyjechały i brały udział. Uznaliśmy, że będzie celowe żeby zrobić spotkanie właśnie w jednym z tych krajów poszukiwania wspólnych doświadczeń, które mogą służyć jako punkt wyjścia dla rozwiązań na przyszłość, skorzystania z negatywnych doświadczeń, żeby unikać błędów w przyszłości przez inne państwa, które są dopiero na początku drogi oczyszczania” – powiedziała była premier Polski.  

Dyrektor Centrum Ochrony Dzieci, ks. Adam Żak SJ, zauważył, że konferencja miała nie tylko charakter odczytowy, naukowy, ale stała się spotkaniem. Podkreślił znaczenie nawiązywania osobistych więzi między osobami zaangażowanymi w walkę z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich. 

„Jestem pod ogromnym wrażeniem szczerości woli pracy dla przezwyciężenia nie tylko kryzysu, tylko dla wyjścia ku czemuś co sprawi, że całe to doświadczenie zaowocuje również w Kościołach lokalnych. Spotkanie wzbudziło duże pragnienia na przyszłość. Jesteśmy w różnym stopniu zaawansowani w pracy, w różnym stopniu świadomości. Potrzeba nam tej wymiany i tego wzajemnego wsparcia. To uważam za bardzo dobry owoc, który w moim rozumieniu przeszedł wszelkie oczekiwania” – powiedział ks. Żak.  

Uczestnicy konferencji są przekonani, że ich głos będzie miał także duże znaczenie w perspektywie przygotowań do Synodu Biskupów na temat synodalności.

 

22 września 2021, 14:41