Szukaj

Vatican News
Matka Elżbieta Róża Czacka Matka Elżbieta Róża Czacka 

Imprimatur Kościoła dla świętości Matki Czackiej

„Połączenie beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej ma głęboką wymowę z punktu widzenia historycznego i duchowego” – uważa s. Radosława ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Kard. Wyszyński czuł się ojcem całego dzieła Lasek. Dla całego środowiska beatyfikacja Matki Czackiej stanowi wielkie imprimatur Kościoła dla jej świętości. To zaproszenie do bycia bardziej ewangelicznymi w życiu codziennym oraz w powierzonej misji.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Prymas Tysiąclecia i Matka Czacka znali się bardzo długo, bo od 1926 roku do jej śmierci, która nastąpiła w 1961 roku. Mówi Siostra Radosława z Lasek:

Kard. Wyszyński dał świadectwo świętości Matki Czackiej

„Ks. Prof. Wyszyńskiego i Matkę Czacką łączyła także współpraca podczas II wojny światowej. Ks. Prymas był kapelanem niewidomych, sióstr oraz Armii Krajowej. Tamten czas bardzo ich połączył, dlatego, że również ksiądz kardynał uczestniczył w redagowaniu naszych konstytucji, które w tamtym czasie, gdy byłyśmy na prawie diecezjalnym, musiały być co trzy lata weryfikowane, także podczas wojny. A potem, po II wojnie światowej, zawsze zajeżdżał do Lasek na spotkanie z Matką Czacką, kiedy miał trudniejszą decyzję do podjęcia – podkreśliła s. Radosława. – Potem już oczywiście jeździł do Choszczówki, gdy Instytut nabył swój dom. Możemy powiedzieć, że każdego roku kilkakrotnie przebywał w Laskach i często odwiedzał Matkę Elżbietę. Dowodem tej duchowej łączności jest mowa pogrzebowa księdza kardynała, w której streszcza w pełni swoje widzenie Matki Elżbiety łącznie z tym, tak mówiąc delikatnie, że daje świadectwo o jej świętości.“

11 września 2021, 14:03