Szukaj

Marco Impagliazzo, przewodniczący Wspólnoty św. Idziego Marco Impagliazzo, przewodniczący Wspólnoty św. Idziego 

Impagliazzo: Papież poprowadził świat w czasie pandemii

Papież weźmie udział w ceremonii zakończenia spotkania na rzecz pokoju organizowanego przez rzymską Wspólnotę św. Idziego. „To wspaniała wiadomość! Franciszek był liderem świata w czasie pandemii. Encyklika Fratelli tutti, w epoce, w której nie ma przełomowych tekstów, jest wielkim duchowym przewodnikiem, także dla przywódców politycznych” – zauważył przewodniczący wspólnoty, Marco Impagliazzo, w reakcji na informację watykańskiego biura prasowego.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Spotkania na rzecz pokoju Wspólnota św. Idziego organizuje cyklicznie od końca lat 80., na wzór spotkań przedstawicieli różnych religii, zainicjowanych przez Jana Pawła II. Tegoroczne będzie miało miejsce w Rzymie. Uroczystość, w której weźmie udział Papież, odbędzie się na placu przed Koloseum. Jej hasło to: Ludy-bracia, ziemia przyszłości.

Tematem wiodącym dwudniowego wydarzenia będzie pandemia koronawirusa i liczne konflikty zbrojne w różnych częściach globu. Odbędzie się ono w centrum kongresowym Nuvola w rzymskiej dzielnicy Eur. Podzielone będzie na cztery fora z udziałem liderów religijnych, przedstawicieli świata kultury oraz szefów organizacji i stowarzyszeń. Mówi Marco Impagliazzo:

Jedyna odpowiedź, to kroczenie razem

„Papież poprowadził świat w czasie pandemii. Dlatego przewodnikiem dla nas będzie jego słynne przemówienie, wygłoszone na pustym Placu św. Piotra, 27 marca ubiegłego roku. Spotkanie będzie refleksją nad wspólnym braterstwem, nad tym, jak pracować na rzecz Ziemi, by pozostawić naszym dzieciom zdrowszą planetę. Franciszek pokazał nam, że nie wygramy z kryzysem podzieleni, że potrzebujemy siebie nawzajem. Jedyną odpowiedzią jest kroczenie razem i budowanie fundamentów powszechnego braterstwa, myśląc przede wszystkim o narodach i ludziach, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, zmarginalizowanych i odrzuconych – powiedział w rozmowie z papieską rozgłośnią Marco Impagliazzo. – Staramy się zmotywować przedstawicieli religii do budowania projektu powszechnego braterstwa. To pomoże zatrzymać spiralę przemocy, wojen i terroryzmu na świecie, ponieważ wciąż giną tysiące ludzi. Religie, które w pewnym sensie stają się siostrami, mogą także wnieść wielki wkład w troskę o środowisko.“

28 września 2021, 13:40