Szukaj

Vatican News
Narodowa droga synodalna w Niemczech Narodowa droga synodalna w Niemczech 

Kościół we Włoszech przygotowuje się do Synodu Biskupów

Włoscy biskupi rozpoczęli przygotowania do Synodu Biskupów, który decyzją Papieża Franciszka w połowie października rozpocznie się we wszystkich diecezjach świata. Wyzwaniom i oczekiwaniom związanym z tym globalnym wydarzaniem poświęcone było nadzwyczajne posiedzenie Rady Stałej Episkopatu Włoch.

Beata Zajączkowska - Włochy 

W czasie spotkania podkreślono, że we wspólną drogę synodalną należy jak najbardziej zaangażować rodziny i młodzież, a także nowe wspólnoty i osoby, które są na marginesie Kościoła, czy te, dla których płynące z niego przesłanie nie jest już wiarygodne i pociągające. Biskupi wskazali trzy drogowskazy: słuchanie, rozeznawanie i dawanie propozycji. 

Rada Stała Episkopatu zauważyła, że w centrum synodalnej drogi muszą znaleźć się m.in. tematy związane z ewangelizacją, dotyczące głoszenia kerygmatu i troski o życie sakramentalne, jak i te dotykające nowej antropologii, która coraz bardziej zaczyna dominować w społeczeństwie. Wskazano też, że dużym wyzwaniem będzie przemyślenie na nowo kościelnych struktur i dostosowanie ich do wymogów nowych czasów, tak by z synodalnej drogi Kościół wyszedł bardziej wolny, pokorny i ewangeliczny.

Włoscy biskupi podkreślili zarazem, że zainicjowanie drogi synodalnej w czasie pandemii, gdy wciąż borykamy się z jej gospodarczymi, społecznymi i kościelnymi skutkami, jest szansą na umocnienie wspólnoty i wyjście z tego kryzysu bardziej solidarnymi i wrażliwymi na drugiego człowieka, szczególnie tego odrzuconego. 

Decyzją Papieża Franciszka została zmieniona formuła Synodu Biskupów, z jednorazowego wydarzenia stał się on procesem podzielonym na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny w Rzymie. Proces synodalny zostanie zainicjowany oficjalnie przez Papieża w Rzymie 9 i 10 października, a 17 października rozpocznie się w Kościołach lokalnych na całym świecie.

14 lipca 2021, 14:56