Szukaj

Angola: trwają lokalne przygotowania do Synodu Angola: trwają lokalne przygotowania do Synodu 

Angola: trwają lokalne przygotowania do Synodu

Regionalne Kościoły podejmują starania w celu przeprowadzenia procesu synodalnego obejmującego na pierwszym etapie zaangażowanie jak najszerszego grona wiernych. Przykładem takich działań jest diecezja Viana w Angoli.

Marek Krzysztofiak SJ - Watykan

Od blisko miesiąca odbywają się tam spotkania w poszczególnych parafiach, grupach i wspólnotach. Celem jest stworzenie przestrzeni do słuchania i zabierania głosu oraz szkolenie i przedstawienie informacji na temat następnego etapu, jakim jest diecezjalne zgromadzenie synodalne, rozpoczynające się w połowie października. Poszczególne diecezje będą prowadzić obrady będące przygotowaniem do Synodu Biskupów w 2023 roku.

Według o. Domingo Pestany, koordynatora procesu w angolskiej diecezji, niedawno powstał tam zespół koordynujący oraz sekretariat generalny, dzięki którym możliwe jest sukcesywne rozwijanie idei synodalności wśród wiernych. Regularnie odbywają się szkolenia dla liderów ruchów, wspólnot i parafii by umożliwić im formowanie się w duchu synodalności, który ma być drogą funkcjonowania Kościoła przez najbliższe dwa lata. „Wszyscy współodczuwamy z Papieżem Franciszkiem w tym wielkim projekcie słuchania całego Kościoła, a w szczególności świeckich” – stwierdza ojciec Pestana.

Jak wskazuje misjonarz, należy położyć nacisk na formację rodzin i młodzieży by „wzrastać w duchu odpowiedzialności” i podejmować stosowne działania wobec problemów społecznych, bezrobocia, chorób czy ubóstwa. Według duszpasterza, lokalni wierni przyjmują z entuzjazmem możliwość zabrania głosu i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu wspólnoty Kościoła.

31 lipca 2021, 14:09