Szukaj

Naukowo o Radiu Watykańskim Naukowo o Radiu Watykańskim 

Naukowo o Radiu Watykańskim

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zorganizował sympozjum naukowe poświęcone 90. rocznicy powstania Radia Watykańskiego. Specjaliści od komunikacji i mediów debatowali nad historią i działalnością papieskiej rozgłośni na przestrzeni minionych dziesięcioleci.

ks. Jarosław Raczak – Kraków

Zorganizowane przez Papieską Uczelnię sympozjum było już siódmym z serii „W społeczno-medialnej sieci”. Zgromadziło przedstawicieli ośmiu ośrodków naukowych. W czasie trzech sesji zaprezentowano 16 wystąpień, które na różnych płaszczyznach dotyczyły historycznej działalności Radia Watykańskiego. Mówi ks. prof. Michał Drożdż. 

„Gratuluję pięknego jubileuszu całej redakcji Radia Watykańskiego, bo to jest jubileusz, który pokazuje to dziedzictwo historii. Radio Watykańskie w swojej działalności, która się zmienia, dostosowuje się do wymogów czasu, pełni zawsze taką samą rolę – wpisuje się w misję ewangelizacyjną Kościoła. Poprzez informację, rzetelną, u źródła i poprzez formację, bo zawsze w informacjach jest kształtowanie ludzkich sumień, jest rozwijanie ducha wiary. Życzymy, aby taka misja była nadal realizowana w duchu celów jakie stawia Kościół, ostatni papieże, dokumenty Kościoła. Ale też odpowiadając na wyzwania czasu i nowych technologii.“

Z uwagi na pandemię całe sympozjum odbyło się on-line, a wygłoszone referaty dostępne są na stronach uniwersytetu. Owocem sesji naukowych będzie publikacja, która ukaże się w lipcu. Znajdą się w niej omawiane tematy oraz artykuł, który przed swoją śmiercią przygotował zmarły na początku tego roku, ojciec Andrzej Koprowski SJ, były dyrektor programowy Radia Watykańskiego.
 

27 maja 2021, 15:10