Szukaj

Vatican News
Bp Damian Bryl, nowy ordynariusz diecezji kaliskiej Bp Damian Bryl, nowy ordynariusz diecezji kaliskiej  

Bp Bryl nowym ordynariuszem w Kaliszu

Bp Damian Bryl, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, został mianowany przez Papieża Franciszka ordynariuszem w Kaliszu. Zastąpi on bp. Edwarda Janiaka, którego rezygnację Ojciec Święty przyjął 17 października ubiegłego roku. W międzyczasie funkcję administratora apostolskiego pełnił metropolita łódzki, abp Grzegorz Ryś.

Eryk Gumulak SJ – Watykan

Diecezja kaliska przeżyła trudny czas związany z oskarżeniami przeciwko bp. Janiakowi. Papież podjął w związku z tym szereg decyzji, mianował administratora diecezji, zwolnił bp. Janiaka z funkcji, przeniósł seminarium kaliskie do Poznania.

Nowego ordynariusza czekają niemałe wyzwania, przede wszystkim odbudowa zaufania do biskupa zarówno ze strony duchownych, jak i świeckich. W rozmowie z Radiem Watykańskim bp Bryl stawia na wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. Jak sam mówi: „będziemy razem pracować i zobaczymy, jak Pan Bóg nas poprowadzi, ja wierzę w Jego błogosławieństwo, w błogosławieństwo, jakie Pan ma nad tą wspólnotą”.

„Chciałbym przede wszystkim próbować zrozumieć, czym żyją, co jest dla nich ważne, a z tymi trudnymi i bolesnymi sprawami powoli mierzyć się zgodnie z procedurami kościelnymi – powiedział bp Bryl. – Chciałbym służyć im wokół tego wszystkiego, czym żyją. Chciałbym być pasterzem, który staje, aby rozeznawać to, do czego Jezus zaprasza, staje na przodzie, ale też chciałbym być tym, który jest między nimi, aby słuchać ich, towarzyszyć, ale też chciałbym być pasterzem, który, staje czasami z tyłu i przygląda się trudnym sprawom, trudnym doświadczeniom, tym którzy gdzieś może odchodzą, aby szukać sposobów, jak ich przygarnąć, jak ich nie zostawić.“

Kilka miesięcy temu seminarium kaliskie zostało przeniesione do Poznania. Seminarzyści z bólem przyjęli tę decyzję. Na pytanie, jak można teraz pomóc kaliskim alumnom, bp Bryl odpowiada: „Myślę, że przede wszystkim trzeba im towarzyszyć w tym trudnym czasie, pokazywać im cele, te najważniejsze, pokazywać Jezusa, za którym idą, jest to na pewno dla nich trudny czas, ale wierzymy też w Bożą łaskę i Opatrzność nad nami”.

Na zakończenie rozmowy z rozgłośnią papieską ordynariusz diecezji kaliskiej powiedział: „Bardzo się cieszę, że ten czas jest rokiem św. Józefa, który jest szczególnym patronem diecezji kaliskiej, wierzę w jego orędownictwo”.

Bp Damian Bryl urodził się 10 lutego 1969 r. w Jarocinie. W latach 1988-1994 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1994 r. w Poznaniu z rąk abp. Jerzego Stroby.

W latach 1994-1996 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej. Zaraz potem podjął studia specjalistyczne na Universidad de Navarra w hiszpańskiej Pampelunie, ukończone w 1999 r. doktoratem z teologii.

W 1999 roku wrócił do Polski i został spowiednikiem, a od 2001 r. ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W latach 1999-2001 pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii Bożego Ciała w Poznaniu.

Posługę w seminarium duchownym łączył z pracą redakcyjną w miesięczniku „Katecheta” (do 2006). Potem do 2010 roku pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

13 lipca 2013 r. papież Franciszek mianował go biskupem tytularnym Suliana i biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Sakrę biskupią przyjął 8 września 2013 r. Jako swoją dewizę biskupią przyjął słowa z Drugiego Listu do Koryntian: Caritas Christi urget nos („Miłość Chrystusa przynagla nas”).

W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji Duchowieństwa i Rady ds. Rodziny, a sierpniu 2020 r. został wybrany członkiem rady stałej Konferencji Episkopatu Polski.
 

25 stycznia 2021, 11:47