Szukaj

Vatican News
COMECE oczekuje od Komisji Europejskiej dialogu COMECE oczekuje od Komisji Europejskiej dialogu 

COMECE oczekuje od Komisji Europejskiej dialogu

„Wolność kultu należy do podstawowych praw człowieka i jest wyrazem wolności religijnej” - przypomina sekretarz generalny COMECE ks. Manuel Barrios Prieto. Podkreśla on, że należy przestrzegać bezpieczeństwa sanitarnego, ale równocześnie trzeba pamiętać, że dla wielu osób w chwilach kryzysowych, takich jak choroba, samotność, niebezpieczeństwo śmierci praktykowanie wiary ma znaczenie fundamentalne, ponieważ nadaje sens tym doświadczeniom.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Przy okazji ostatniego posiedzenia Stałego Komitetu COMECE w 2020 r., które odbyło się kilka dni temu biskupi zajęli się strategią Komisji Europejskiej dotyczącą "ochrony przed Covid-19 w okresie zimowym". Przyjmując z zadowoleniem wysiłki na rzecz skoordynowanego i zrównoważonego podejścia UE do obecnej pandemii, COMECE wzywa instytucje europejskie do przeprowadzenia konsultacji z Kościołami i wspólnotami religijnymi, w szczególności przy opracowywaniu zaleceń, które mają wpływ na kwestie religijne.

„Jest w tych rekomendacjach ważny aspekt w postaci odniesienia do sprawowania celebracji liturgicznych. My oczekujemy, że zalecenia odnoszące się do celebracji liturgicznych, będą przedmiotem dialogu z Kościołami. To jest dla nas sprawą podstawową i o tym bardzo jasno mówimy – podkreślił ks. Barrios Prieto. Będzie zatem jak najbardziej właściwe, aby tam, gdzie chodzi o tematy dotykające bezpośrednio życia Kościoła, wydawanie norm, rekomendacji i zaleceń było przedmiotem dialogu z Kościołami. To przewidują również traktaty Unii Europejskiej. To jest strategia obecna w wielu krajach. Jest ona wyrazem poszukiwania dobra wspólnego. Wszyscy mamy nadzieję, że rozszerzanie się zakażenia tym wirusem w miesiącach zimowych zostanie powstrzymane. Wiadomo, że wszyscy się boimy, przeżywamy trudne chwile i powinno nam zależeć na zachowaniu tych zasad, które są bardzo dobre.“

 

18 grudnia 2020, 14:44