Szukaj

Ks. Arkadiusz Trochanowski Ks. Arkadiusz Trochanowski 

Nowa eparchia greckokatolicka w Polsce i jej nowy biskup

Papież Franciszek ustanowił nową eparchię olsztyńsko-gdańską Kościoła greckokatolickiego w Polsce i mianował jej biskupem dotychczasowego proboszcza w Wałczu i protoprezbitera (dziekana) koszalińskiego ks. Arkadiusza Trochanowskiego.

Ks. Arkadiusz Trochanowski urodził się 6 stycznia 1973 r. w Szprotawie. W latach 1994-2000 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Inkardynowany do eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. W 2000 r. uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 2000 r. we Wrocławiu z rąk bp. Włodzimierza R. Juszczaka, biskupa eparchii wrocławsko-gdańskiej. W latach 2000-2001 pracował jako wikariusz we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Oławie i Oleśnicy. Podjął też studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a tytuł doktora teologii z ekumenizmu uzyskał w 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 r. uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego. W 2001 r. został proboszczem parafii w Wałczu i pełni ten urząd do chwili obecnej. W latach 2001-2016 był też proboszczem parafii w Szczecinku. W 2006 r. został członkiem rady kapłańskiej, a od 2010 r. jest protoprezbiterem (dziekanem) koszalińskim. Zna język ukraiński, angielski i niemiecki.

Do czasu objęcia eparchii przez jej pierwszego biskupa, obowiązki administratora apostolskiego eparchii olsztyńsko-gdańskiej będzie pełnił metropolita przemysko-warszawski arcybiskup Eugeniusz Popowicz. Nowa eparchia powstała przez włączenie do niej terytorium pokrywającego się z granicami następujących metropolii Kościoła łacińskiego: warmińskiej, gdańskiej, białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej. Siedzibą nowej eparchii będzie miasto Olsztyn (ul. Lubelska 12), a kościołem katedralnym cerkiew p.w. Pokrowa (Opieki) Matki Bożej. Nowa eparchia zostaje włączona do metropolii przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

Została zmieniona nazwa obecnej eparchii wrocławsko-gdańskiej na eparchię wrocławsko-koszalińską, z dotychczasową siedzibą we Wrocławiu. Uległy również zmianie granice archieparchii przemysko-warszawskiej tak, że obejmuje ona obecnie terytorium pokrywające się  z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: przemyskiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, warszawskiej (oprócz diecezji płockiej) oraz diecezji radomskiej z metropolii częstochowskiej.

Zmieniły się granice eparchii wrocławsko-koszalińskiej tak, że obejmuje ona obecnie terytorium pokrywające się  z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: wrocławską, poznańską, szczecińsko-kamieńską, gnieźnieńską, katowicką i częstochowską (bez diecezji radomskiej).

Biskup-nominat podzielił się z rozgłośnią papieską wrażeniami po ogłoszeniu powstania nowej eparchii i ustanowienia go jej pasterzem:

„Jest to dla mnie ogromna odpowiedzialność. Chcę też prosić wszystkich moich eparchian o modlitwę za mnie, abym mógł dobrze wypełnić swój obowiązek, który został mi powierzony. Mam nadzieję, że we wspólnocie z Bogiem będziemy umieli budować nową eparchię, której właśnie Pan Bóg będzie mocnym fundamentem. W swojej codziennej pracy zawsze starałem się być bardzo blisko swoich wiernych parafian, organizując najróżniejsze formy pracy duszpasterskiej. Być może to wpłynęło na podjęcie takiej decyzji przez Papieża Franciszka. Moje mieszkanie parafialne znajduje się w bloku, a więc jestem cały czas z wiernymi, bez przerwy są wokół mnie ludzie i pozostaję bardzo blisko wszystkich ludzkich spraw. Być może to miało wpływ, a resztę to już chyba sam Papież Franciszek wie dlaczego tak, a nie inaczej. “

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

25 listopada 2020, 11:54