Szukaj

Vatican News
Brazylia: jak wprowadzić w życie Synod o Amazonii? Brazylia: jak wprowadzić w życie Synod o Amazonii?  (Vatican Media)

Brazylia: jak wprowadzić w życie Synod o Amazonii?

W Brazylii odbyło się wirtualne spotkanie na temat sytuacji w Amazonii i rezultatów wynikających z postanowień synodu poświęconego temu regionowi. Organizatorem wydarzenia była Kościelna Konferencja Amazonii (CEAMA). Spotkaniu przewodniczył kard. Cláudio Hummes. Wzięli w nim udział reprezentanci ludów tubylczych, organizacji kościelnych i międzynarodowych instytucji wspierających działalność Kościoła w tym regionie. W sumie w kilkudniowym spotkaniu wzięło udział około 250 osób reprezentujących różne kraje Amazonii. Specjalnym gościem był kard. Michael Czerny z Watykanu, który był jednym z sekretarzy synodu dla Amazonii i przekazał wszystkim pozdrowienia od Papieża Franciszka.

Zdzisław Malczewski Tchr – Brazylia

Głównym celem spotkania było dotarcie do przedstawicieli hierarchicznego Kościoła, jak również laikatu zaangażowanego w miastach, a szczególnie na ich peryferiach, oraz instytucji międzynarodowych wspierających realizację misji Kościoła w Amazonii.

Do uczestnictwa w tym spotkaniu i dyskusji zaproszono również przedstawicieli laikatu zatroskanego o ochronę Amazonii i praw tamtejszych ludów tubylczych. Pracowano między innymi nad przygotowaniem ogólnego planu duszpasterskiego dla regionu Pan-Amazonii.

Praca w małych grupach miała za zadanie odniesienie się do kwestii: na ile wskazania synodalne oraz pragnienia wyrażone w adhortacji Papieża Franciszka „Querida Amazonia” zaczynają stawać się coraz bardziej konkretnymi w rzeczywistości amazońskiej.

02 listopada 2020, 13:01