Szukaj

Pielgrzymka szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę Pielgrzymka szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę 

Pielgrzymka szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę

Z modlitwą wdzięczności za dar Prymasa Tysiąclecia dla Polski a także z prośbą o jego rychłą beatyfikację na Jasną Górę przybyła 11. pielgrzymka Przyjaciół Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Niewielka reprezentacja środowiska prosiła także za polską oświatę realizującą w tych trudnych warunkach swą misję i modliła się za naszą Ojczyznę.

Izabela Tyras – Polska (Radio Jasna Góra)

„Jestem dyrektorem katolickiej szkoły podstawowej w Czerwiennym. Zostaliśmy wybrani do tego, by reprezentować wszystkie szkoły noszące imię naszego kochanego patrona Prymasa kard. Wyszyńskiego. Myślę, że ks. Prymas cały czas wyczula nas na dobro, które mamy nieść drugiemu człowiekowi”.

Iwona Czarcińska, wiceprezes stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego powiedziała, że choć pielgrzymka miała wymiar przede wszystkim duchowy, to była przypomnieniem o tym, co było najważniejsze dla Prymasa Wyszyńskiego: „Tak jak on nieustannie, w każdej sytuacji najtrudniejszej i w więzieniu i kiedy przychodziły zagrożenia wszystko Jej oddawał, tak samo winniśmy i my postępować. Modlimy się, aby doszło do beatyfikacji, abyśmy mogli cieszyć się wstawiennictwem już błogosławionego patrona naszych szkół w tych czasach pandemii. Modlimy się także za naszych uczniów i za nauczycieli”.

W Polsce jest ok. 250 szkół noszących imię Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.
 

20 maja 2020, 14:13