Szukaj

Wietnam: życie monastyczne przyciąga młodych Wietnam: życie monastyczne przyciąga młodych 

Wietnam: życie monastyczne przyciąga młodych

W Wietnamie życie monastyczne przyciąga młodych. W jednym tylko opactwie cysterskim, Matki Bożej z Phunc Son, przebywa obecnie 80 nowicjuszy i postulantów.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Opactwo to znajduje się 70 km. na południe od miasta Ho Chi Minh (dawny Sajgon). Wraz z nowicjuszami przebywa w nim 220 mnichów. Jak tłumaczy jeden z tamtejszych cystersów życie monastyczne przyciąga młodych, gdyż jest mocno wpisane w stare tradycje buddyjskie i taoistyczne, wśród których wyrośli. Oprócz tego o decyzji wstąpienia do klasztoru decyduje także trudna przeszłość, prześladowania, które zachęcają do wyboru radykalnego stylu życia.

Mnisi w klasztorze są samowystarczalni. Uprawiają pola, sadzą rośliny lecznicze, zajmują się sprawami codziennymi: kuchnią, pralnią, sprzątaniem. Część zebranych plonów mnisi oddają ubogim. Głównym ich zadaniem jest jednak modlitwa i studium. Obok klasztoru znajduje się także budynek przeznaczony dla osób, które pragną w mniszej atmosferze odprawić rekolekcje.

W Wietnamie jest obecnie 9 opactw cysterskich męskich oraz 3 żeńskie. Według statystyk z 2015 roku żyło w nich 1002 mnichów oraz 244 mniszki.
 

23 stycznia 2020, 15:41