Szukaj

Prymas na Jasnej Górze: zaprzestańmy podsycania sporów Prymas na Jasnej Górze: zaprzestańmy podsycania sporów 

Prymas na Jasnej Górze: zaprzestańmy podsycania sporów

Pod przewodnictwem Prymasa Polski, z udziałem episkopatu na czele z jego przewodniczącym, gości z zagranicy, w tym zwierzchnikiem ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, i ok. 40 tys. pielgrzymów na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości odpustowe. Tegoroczne świętowanie związane jest także z dziękczynieniem za I pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski i przebłaganiem za „ranienie oblicza Maryi”. - Zaprzestańmy bratobójczych waśni, zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów - prosił abp Wojciech Polak.

Izabela Tyras - Jasna Góra

Prymas podkreślał, że Maryja, jako Matka rodziny, chce nas strzec wszystkich razem, dlatego nie wolno wykorzystywać Jej wizerunku do własnych partykularnych korzyści, celów ideologicznych czy politycznych i brać go na sztandary walki. Przypominał, że tu na Jasnej Górze 40 lat temu Jan Paweł II upominał się o sprawiedliwość i miłość będącą warunkiem jedności Narodu i prosił: „zaprzestańmy tych bratobójczych waśni, zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów. Nie prowokujmy jedni drugich. Na nienawiść i pogardę odpowiedzmy miłością, odpowiedzmy naszą wiernością Chrystusowej Ewangelii”. Kaznodzieja podkreślał, że nie zna takiej matki, która cieszyłaby się niezgodą, nienawiścią i podziałami w rodzinie. - Maryja, nasza matka, nie cieszy się niezgodą swoich synów - zauważył.

Generał Zakonu Paulinów przypominał, że „żyjemy głębokim przekonaniem, że gdy wszystkie ludzkie światła gasną, wówczas zawsze jest Najświętsza Maryja Panna z Częstochowy i jest Kościół”. „Także i dziś wpisujemy w Twe oblicze niełatwą rzeczywistość życia, przynosimy ludzkie tragedie ostatnich dni i prosimy dla nas wszystkich o prawe sumienia, czyste serca i dłonie, o światłe umysły oddane sprawie Ojczyzny!” – mówił generał.

Na dzisiejszy odpust też dotarło więcej pielgrzymów niż rok temu. W 100 grupach przyszło 36,5 tys. pątników. W sumie, w tym sezonie pielgrzymkowym od maja przybyło aż 134 tysiące osób, to o 11 tys. więcej niż w roku ubiegłym.
 

26 sierpnia 2019, 14:41