Szukaj

Vatican News
Kresowianie na Jasnej Górze Kresowianie na Jasnej Górze 

Kresowianie na Jasnej Górze

Kresy to nasza wspólna, polska sprawa - przypominają na Jasnej Górze uczestnicy 25.Światowego Zjazdu i pielgrzymki Kresowian. Spotkanie zawsze jest okazją do przypomnienia o wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej i mieszkających tam Polakach, kulturze i historii, o wypędzonych i pomordowanych, o tych, którzy wciąż nie są godnie pochowani.

Izabela Tyras – Jasna Góra

Prawdę o Kresach ma obowiązek głosić każdy Polak, bo to jest nasza tożsamość i nasze dziedzictwo przypomina Danuta Skalska, rzecznik Światowego Kongresu Kresowian. „Każdy prawy Polak ma obowiązek tę prawdę o Polsce, która tam kiedyś na Kresach przez tyle set lat nie tylko trwała, nie tylko była, ale tworzyła dobra wielkie, które weszły w dziedzictwo nie tylko polskie, tylko w nasze dziedzictwo europejskie, wielka myśl polska tam się rodziła, więc każdy z nas ma obowiązek tę prawdę o Polsce na Kresach głosić”.

Rzecznik przypomina, że wciąż wiele spraw dotyczących Polaków na Kresach jest niezałatwionych, jak choćby te dotyczące polskiego szkolnictwa na ziemi lwowskiej, Wileńszczyźnie, problem dostępności kościołów we Lwowie i inne. O ile o ludobójstwie na Wołyniu w kraju wie już wielu rodaków o tyle, za obecną wschodnią granicą, wciąż nie można się „doprosić ludzkiej przyzwoitości”, by należycie pogrzebać zamordowanych przez OUN-UPA Polaków, w tym wielu kapłanów i stanąć w prawdzie o dokonanych zbrodniach.

Kresowianie apelują o większe zaangażowanie w tej sprawie, zwłaszcza polityczne i przypominają, że zawsze są tam, gdzie trzeba bronić godności Polaków i polskiej racji stanu.
 

07 lipca 2019, 16:40