Wersja Beta

Cerca

Vatican News
Zakończył się II Synod Młodzieży diecezji płockiej Zakończył się II Synod Młodzieży diecezji płockiej 

Zakończył się II Synod Młodzieży diecezji płockiej

Pod hasłem „Bóg jest zawsze młody” – obradował drugi synod młodzieży diecezji Płockiej. 200 delegatów z różnych dekanatów, ruchów kościelnych przez dwa dni dyskutowało na temat wiary, Kościoła, powołania i świadectwa życia chrześcijańskiego w dzisiejszym świecie.

Michał Król SJ – Watykan

Obrady synodu przeprowadzone zostały w trzech blokach tematycznych. Pierwszym z nich był „Święty Kościół – sakramenty i Słowo Boże”, a drugim „Mój Kościół” – czyli parafia. Trzecim tematem, nad którym dyskutowali młodzi, była „Odpowiedzialność za życie”. Jak mówi ordynariusz diecezji płockiej, z wielkim zaskoczeniem i podziwem słuchał młodych, którzy występowali w obronie życia poczętego. 

“ Z wielką uwaga słuchałem każdego wystąpienia na sesjach plenarnych. Moi młodzi diecezjanie z wielkim przejęciem mówili o tym kim jest dla nich Bóg, Eucharystia, sakramenty – zwłaszcza spowiedź. Akcentowali rolę liturgii parafialnej, rekolekcji wielkopostnych czy przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania – mówi Radiu Watykańskiemu bp Libera. – Byłem zbudowany ich postawą w kwestii ochrony życia dziecka poczętego, żądaniem bardziej stanowczych działań Kościoła pro-life. W debacie synodalnej młodzież postulowała np. zmianę formuły kursów przedmałżeńskich w klasach maturalnych oraz powołanie referenta do spraw pro-life w diecezjalnym duszpasterstwie młodzieży. Sporo miejsca młodzi poświęcili mediom społecznościowym, postulując szersze ich wykorzystanie w działaniach ewangelizacyjnych, zwracając równocześnie uwagę na szereg zagrożeń, jakie niesie z sobą świat wirtualny, szczególnie pornografia. ”

 

Intensywna, wielowątkowa debata synodalna znalazła swoje zwieńczenie w postaci „Przesłania II Synodu Młodych”. Jego adresatami są biskupi, księża, osoby konsekrowane i ludzie młodzi żyjący na Mazowszu. Przesłanie kończy modlitwa do św. Stanisława Kostki, patrona i rówieśnika młodych uczestników Synodu. Prosili mnie, żeby przekazać przesłanie Ojcu Świętemu Franciszkowi, jako odpowiedź na jego orędzie skierowane niedawno do młodych Kościoła Płockiego oraz jako ich wkład w prace październikowego Synodu Biskupów w Rzymie.
 

03 września 2018, 14:15