Szukaj

Święcenia kapłańskie Święcenia kapłańskie 

Francja 125 nowych kapłanów

Połowa neoprezbiterów to księża diecezjalni. Najwięcej powołań mają ruchy i wspólnoty oraz zgromadzenia tradycjonalistyczne.

Krzysztof Bronk - Watykan

Kościół we Francji zyska w tym roku 125 neoprezbiterów. Do tej liczby można doliczyć 3 francuskich kapłanów z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, którego status kanoniczny nie został jeszcze w pełni uregulowany.

Od kilkunastu lat liczba nowych kapłanów utrzymuje się na tym samym niskim poziomie. Ponad połowa neoprezbietrów (67) to księża diecezjalni. U dominikanów przybędzie 6 nowych kapłanów, a u jezuitów 2. Jak podaje agencja Apic najwięcej powołań mają we Francji nowe ruchy i wspólnoty oraz zgromadzenia tradycjonalistyczne.

Jako ciekawostkę czy dziwny zbieg okoliczności można podać fakt, że w diecezji Rouen odbędą się jutro pierwsze święcenia kapłańskie od zabójstwa ks. Jacques’a Hamela w lipcu 2016 r. Nowy kapłan Julien ma 27 lat i również nazywa się Hamel, choć z ofiarą islamskich terrorystów nie łączą go żadne więzi rodzinne.

23 czerwca 2018, 15:52