Szukaj

Vatican News
Watykan Watykan  (ANSA)

Kard. Blázquez: import kapłanów z innych krajów to rozwiązanie tymczasowe

W Madrycie rozpoczęła się wiosenna sesja plenarna Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Obrady, które potrwają do piątku otworzył kard. Ricardo Blázquez.

Marek Raczkiewicz CSsR - Hiszpania

Październikowy Synod Biskupów o młodzieży, brak powołań i proces synodalny w Kościele to główne tematy wystąpienia kard. Blázqueza na otwarciu sesji plenarnej hiszpańskiego episkopatu. „Młodzi ludzie często mówią, że nie są słuchani; być może nawet nie stawia się im pytań w klimacie wzajemnego szacunku. Usiłujemy ewangelizować nie biorąc pod uwagę tego do kogo się zwracamy” - powiedział przewodniczący episkopatu. Z młodzieżą należy diagolować, słuchać jej, unikać paternalizmu, być blisko.

„Jeśli kilkadziesiąt lat temu obfitość powołań do kapłaństwa była niezwykła, to w tej chwili niezwykły jest ich brak” - powiedział kard. Blázquez odnosząc się do spadku powołań. „Konsekwencje tego braku, który jest poważny i trwa już długo są widoczne: spadek liczby kapłanów i coraz wyższa średnia wieku”. Przestrzegł przed „rozwiązaniami improwizowanymi i niebezpiecznymi skrótami”, aby wyjść z trudnej sytuacji. Należy odkryć przyczyny obecnego stanu rzeczy. „Czy jest to kryzys powołań do posługi kapłańskiej, do życia zakonnego, do małżeństwa chrześcijańskiego czy raczej mamy do czynienia z kryzysem inicjacji chrześcijańskiej?” - pytał kard. Blázquez w swoim wystąpieniu. Jednostki duszpasterskie, import kapłanów z innych krajów czy powierzanie świeckim pewnych zadań są rozwiązaniami tymczasowymi. „Nie możemy poddać się rezygnacji i administrować jedynie brak. Nasze pytanie jest następujące: Jak stworzyć warunki, aby powołanie zostało usłyszane i przyjęte? Musimy powiedzieć sobie jasno: Kościół w Hiszpanii potrzebuje powołań do kapłaństwa”.

Ostatnią część swojego wystąpienia kard. Blázquez poświęcił procesowi kolegialności w Kościele. Jego zdaniem należy dokładniej wyjaśnić rolę i miejsce konferencji episkopatów. Kard. Blázquez wyraził też radość z bliskiej już kanonizacji Papieża Pawła VI.

16 kwietnia 2018, 16:19